Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hoàng Mai

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2100 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 70 Triệu/m2 - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 124 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7860238d2bfb1d5dc38dc23d22478a14.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d05a66fb9815715bd2f570378bc0bb17.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

82e00190ae9b7af1788229ec2754deb2.png

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

965f58969f42d56dca0d4c364f4283c7.png

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e84f6d9303551c4b35ae780ca2a3bbbe.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

31079d8c61c226949a5bf263ae7380cb.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

1121f2e7f53ed9494fa712bcad42c638.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

bda27b988225110f6a38921e2888ac39.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 10 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 37

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 37

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8d62c1466cdb77d81901e1be29fd9ea1.jpg

Gia: 2600000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

cbfdb004b657c085a53c59957c0b3569.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d77335beb9c619394b2841afb4fdaf22.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3483eb8a1c5809a9e129ac8297d728af.jpg

Gia: 5450000000 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a342fb873dace0c4695cbf2f4ee1b360.jpg

Gia: 470000000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

479a4c60604d4318890f38f392fa7b1c.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9ee5c7e0d92d0a4b8dccad6a4bd5a80a.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

f2cceeb04d231124ab0bbe6252d02848.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

5402ce2aaf8e1bdbe3760069b2ace4fb.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

b3f00f72e8d8f8d326a8ac0a6efd364d.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

c0cd620dbcb12822dbe7edc4a5d6c795.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7730707b3e4ea64c55049ceebc29806e.jpg

Gia: 470000000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

0cfae1ff3939770ec40771f61d5b3b42.jpg

Gia: 470000000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fb944acedb29c025d99eef41212022a9.jpg

Gia: 470000000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8ff515a17996fecaa4368736c3ccfc1f.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

6d5122cdab7e2258b0e6e69c1b4f6778.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

60e8b53f2315846f4825f5a1e099d4c1.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 398 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

06845e8f0d1ca24ccb262d616508f19d.jpg

Gia: 2950000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

1aa1e7f3b5f8700d68ac9d637f8c7d62.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

c39cd7fc121caf42a7ce27e7ff2e5091.jpg

Gia: 75000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

f39e17e2336732c9e49661a2c90bb74b.jpg

Gia: 175000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

4252777cea12692d8bcedc4b4166ddbb.jpg

Gia: 175000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

849846f6a5d2508947023b4d76be65f5.jpg

Gia: 175000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

1924beedbaa6b26c000ee011428d4e7f.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

915124f76d2eea9169c1b18d4d6f5d9e.jpg

Gia: -16000000000 Triệu - Diện tích : -117 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2