Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tây Hồ

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 27.5 Triệu/m2 - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 28.5 Triệu/m2 - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 28.5 Triệu/m2 - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 28.5 Triệu/m2 - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 2.49 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 102

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

7696744ce7a06f59e697205dcca70831.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

548c7913ee0aa6c103f46cd57bf8be3c.jpg

Gia: 6.1 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

d0e9753d978d8152818984cbe2956c0c.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

5fcef773d976998739c4e5202e4cde54.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

aa90620e01ec80d39652286fb563c424.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

07b540ead4e95c544939e405c36b2145.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

c33f3e5fce2ebb15547611c8498fd945.jpg

Gia: 34 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

2d55ae5d3977024dbde70462fc6984b4.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

a114478e0e989642d4774076604e7f9e.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

8dc76ad530e47f3cf90c99db8111d55d.jpg

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

65d7c239578604434404ce46372b4acc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

9aafd0a7b58adf7518cdd55d8a2ebabe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4d58f2b846550cc71256f52ab7448b57.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: 3.15 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

acc52f19e400d9ab47d492f90e208659.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

32857a3e3a6effa9d853fd3fcc7b6d26.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4f75db3cfefbc3dc6f1d3e4a62649539.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

717a2620ace217c6b27a3de0033894e3.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

cdad80389ec5aa7d6283c9ce115f0b04.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

4f4626e25cb11192132210570779f56b.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

b869558086149c94201f5b9ebcc0126f.jpg

Gia: 33 Tỷ - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

9790de07e673d25ee549190ff8aa3cb6.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

2914175957a3b12194601351c6cd0da6.jpg

Gia: 25.5 Tỷ - Diện tích : 202 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

d5fc63a343d52bccfc74bf349c5c9479.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội

2301621da17d7d6a3eef84ba65e2d9ca.jpg

Gia: 5.45 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tây Hồ-Hà Nội