Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Cầu Giấy

Gia: 32 Triệu/m2 - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

db4db9522de60ce4714a46c190df8d7a.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

625167716a51c9bb35b44605cacb4711.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

2f1f1627f01daaf24952284cb31fe847.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

fb14796943f29d9724316cdac3475e95.jpg

Gia: 10.9 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

7441ed3d61699b9f17245a108e7c2989.jpg

Gia: 5550 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 6200 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 8480 Triệu - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.8 - Diện tích : 22

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 4497 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 111 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

ffc4e3e2e602bc8d6a82e9af421a556e.jpg

Gia: 3.296 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

bf247bf0c5c42bcc81c947f36f8411a9.jpg

Gia: 3.49 Tỷ - Diện tích : 83.5 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 310 Tỷ - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 31000000 - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2878 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 110.5 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 31500000 Triệu/m2 - Diện tích : 89

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 320000000 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 18.5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 3400000 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 28.5 Triệu/m2 - Diện tích : 117

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 30000000 Triệu/m2 - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 134 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.26 Tỷ - Diện tích : 2.26

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 29 Triệu/m2 - Diện tích : 134 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội

Gia: 2.26 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cầu Giấy-Hà Nội