Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hai Bà Trưng

Gia: 2.48 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 21

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 38 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

5177efc6bafc0ecbe2b2919a56420400.jpg

Gia: 1800 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

dc5d07e078f2de72c3a7a81990532f4f.jpg

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 27

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

68d7466470099e4c5c2d6a649c404343.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

791697928ae5eb494581a1f640b91f78.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

9a80f2c74e6d25978a43d6559057f34b.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

fb05e7b8b1fdb247482660c0a3918b82.jpg

Gia: 4.45 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

4f2feb3d5b8b4a7501999ab608e4ebf2.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 44

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

23f960843672d76e301a48911ff1d201.jpg

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

e46e5a69ee9adb4fc7ff05f740eef0cb.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

8cc7ac8b702ba57444ad7c4ff1211f26.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 45

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 7.8 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 23 Triệu/m2 - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

33b8452962b4c922abecf98c5f35b986.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

9bafdf340b0bb5dfa2af33b6e952808d.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

a99698ca60c424a6083a71bd96c61d8e.jpg

Gia: 27 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

f6996bdf0641724c8c6f20a4b8565d82.jpg

Gia: 40 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d2d3552b0963159c3580d8b632a65680.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d308834e1dbde5136d8ea0a78658c382.jpg

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

dcf7da2819452062d910409e3af77ec5.jpg

Gia: 47 Tỷ - Diện tích : 206 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d791dcf50214f05c897a98a208b8f87d.jpg

Gia: 36 Tỷ - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

4741567e2168a0ff7e2c0c56c29530d8.jpg

Gia: 4.99 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

e3ddcda08ae6eca9b7b88d16b931b059.jpg

Gia: 3.1 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

712ec283c1033c79390f80c9ae50bab4.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

717862b19746d1cbae01143f98c8f4eb.jpg

Gia: 56 Tỷ - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

e695a8c20b582678f79b666698dccb36.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

e19bf0378f806eed1cca18e258fc2883.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

061db1f5cea00afb38a02526e7d4e643.jpg

Gia: 420 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

bd512e8b9855dd31bcedbce12ed10950.jpg

Gia: 7.75 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

d824945db5a4cc6332ade442e776f9f4.jpg

Gia: 18.5 Tỷ - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

086a79c5e9de2d57c64cecbc48f73cba.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

56139fe04dcac73a25cff18acde562a4.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội

50783e2a1a9a5e8521cadaf0bafd2f31.jpg

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hai Bà Trưng-Hà Nội