Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thanh Hóa

Gia: 1800 - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

Gia: 1800000 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực:

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

234d385ed02d71c5eaff0a25b729485f.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

564a22c52a4d646767764f85e9a3620b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

3b07e51cad26f4b2ab2856fd55223fef.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thường Xuân-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 124 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

b8c30e6beefc9928265c68689abb01c0.jpg

Gia: 4100000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

574602a4ab5233e0618c9b8837fac8e8.jpg

Gia: 3850000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

14d8d6b5f4614a782aa018af1f0e3a66.jpg

Gia: 1520000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

0e91f5f4fe66494eed92b41a1e879e0b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 258 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

dca237cf840df0b4216d3f7c5d173bcb.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

6619afa683b198f07a6714adb96e8420.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

eb59734d60a5469923409b95c7160581.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

5ab8834564f6d2b2196912ca9fedc557.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

a422f4138afc0866d6c64823e0df5baa.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

2c4c9f22aa2bf0e38a63d6ca60bdace9.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

9408994ac01f57e6ab3f954836ae8a8f.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

66e45b2d5622f6630376ed3807a574de.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

c00fe8ae0d49b91b65ad6fe670aa6c22.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

cd1689693b2f2154e6b787ee1d7e54a2.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

7de516f6f16f3f60931da9d4b252146b.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

9f94f54ba2263ae71a0733334253b277.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

e925cfcd29402d06ed2e5d53cd352963.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

ab4a857a43a78fe664c785556ce72ec1.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

f2b57940f4d8556aa566950cc09e0095.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

4f06075cda3a337236a6d2ba95eafc0a.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bỉm Sơn-Thanh Hóa

8a532e74a630f9a4c32ed1bcf4bc8a28.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

b4ee351d06551b12c4fc93104b6fc0f8.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

ca69f583616181327985bdfe00bf7836.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 387 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 9359 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

5a13084a16036cddcceffd5301508a10.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1506 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

09dc513b2d2eedc14ead639a22b26202.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 98 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

bd0ef265dbbe005c9ca130cbb1e75c22.jpg

Gia: 20700000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sầm Sơn-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

c420bd23d96fa1a0ff048b6f0f2e1d3b.jpg

Gia: 235000000 Triệu - Diện tích : 6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

296cc9fb057f6d36973277abb3df162f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

7586a2d02cadd651970a24c8afc0a430.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

31d620e4b45b7fd3bf5b4c9acf01bc99.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 159 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

87aa7223dee9223945bbdaa7d1626601.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 187 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2