Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thanh Hóa

Gia: 13000000 Triệu/m2 - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 13000000 Triệu/m2 - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 800000000 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 62

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực:

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực:

Gia: 1800 - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

Gia: 1800000 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực:

942881ed19973ebdc0aa8542fe75b37c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

254953b1275a02c30140f9810ea0a52f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

cd7afbf42adfa9f5b135631107ca3e40.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

f34eac4f0cd4a1edfd16f30519bd01c6.jpg

Gia: 13000000000 Triệu - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thọ Xuân-Thanh Hóa

50473cf3c873a6df5d868c589c07a206.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

fd4b9abbba0bf8a29cd6c8d2e2f98d6d.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

65f00da4bed9c42eae371ba7d6d6a909.jpg

Gia: 1560000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

54b8db38475cbec3219510538c4f6940.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 367 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

ef6f2ca612d89e96155b5c0674906c02.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

82c1d1b2a706e5e0b3e974a9f94da59f.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thiệu Hóa-Thanh Hóa

7278c2511b3142e3dc28c380d83c4dab.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thiệu Hóa-Thanh Hóa

0e3e2ae340cca431a3e55bf9ee5ef15e.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thiệu Hóa-Thanh Hóa

16448c8f2e44d51094b6fc7d0331c501.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

ef6d139d92c0431d472c5937cbf1016c.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

bb6f3b1a3d88df1e3434eb5851785e84.jpg

Gia: 10800000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

ca2de9ce2eb612ba219d231330753f27.jpg

Gia: 10800000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

c1fda039b839c2095e387686bdac4a6e.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

44077a0e1f156272a0776b2f6deaf060.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

32adb83b5c25446a6c0e0cd53ecf89f7.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

991d1fac1b106335d30f9da90b05fdeb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

d09500690204c165b7fd9115d003be61.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

e31255a086c980e2bcb9cb13a00fe059.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

d677acc0a0eab1a83141f2d0b1282c0f.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

0f97d375f291d9237d28fbe4e4f55ed9.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

921e220d229498a24c121c44a15166c2.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

823de58be804cb3376b79695458b8024.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

fd9a0e90222a57b66df8f27e9e768ac6.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

2e748f733eb2a9360b98bd75a6d0e3e2.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TP Thanh Hóa-Thanh Hóa

b09695b5c3e2d8613d0ae053d5e6b62d.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

16e8402b3ac987260e9bf258d06dabb1.jpg

Gia: 760000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Quảng Xương-Thanh Hóa

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô