Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thái Nguyên

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

Gia: 9 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực:

8863bcf32cc8d044610082100f0b1e41.jpg

Gia: 15 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Đông Hỷ-Thái Nguyên

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực:

f29d5155a74306a0e2f5356d2d7dd729.jpg

Gia: 14 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực:

Gia: 9 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực:

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

Gia: 8 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực:

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

Gia: 7 Triệu/m2 - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

57bcb6bdee5b558423bc5c82a02b23ee.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 118 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

ba64a38cd0213207507ea45f8df910b1.jpg

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

e5b22dbf60ccf31a5968ee5fcda3bd1e.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

bf1c2a300aa0a72d131cb34d6cf2dda8.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

928d9f24f3d69cf3e6a188f1a82c33b7.jpg

Gia: 1295000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

7347b4ced4a01495c098a1f1e518ff67.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

4bed22fc636d7ca407d07d0883bc27b6.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

1b2e8da120dfdf962267f8e2111bc23b.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

b0e89de04cf18cbfaeaf43408f48129f.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

02e109bfa94b46dc04cb597f7a068387.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

fb3352b6c3d027417b1d4a6955aa18d9.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

6c52ba176bce8e6d003a2a18c2c8b630.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

fd9239daa67d933ecaa4cd14e9408b02.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

958051ea6d7c6ef90010f43f39ba7592.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

693e2a7e8631f6ac61a3057ef4ea2d15.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

a64f10b06b24f9952e9c923b9af48e42.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

d20b41c5e157c99fbd3ef1ffa2faf24e.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

f3a142fb9520ca542280366bb99b18a2.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

59ceac7a7a12569abc4b286364531133.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

9bc31e16b63f8b39425a5e1041dfa0e2.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

5d506f0e8a7c0651b1f9436808e9660b.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

063241323a9128d841ff6f1bfb58308c.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

7c3337fd5bee0d58334b5b99c7d27158.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

e2e97f150b1d789a272c66d145c06a60.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

b8895ff5ae73515f145b5964cd125b71.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

6f7bf1fd0d6e798a66632cf2c1d1acbf.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

c696ca6f4339c1a9e05dd7fd2e667f0c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

93356b25e8bcb6368a1b733fc46373b6.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

60ca1776b99fb134080d85a60b03d7e4.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

1dd72a06861d516fe8cc2fd6c2307368.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

4f372220c429f3d318acb92f76590da7.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

a5b2cb5ae38747b2fc7a75af18adf6b2.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

25ece680f8d653079ad7a690291e99c9.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

8aedf9d26e6278daf958453d83342196.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

a3806b63baebfa73aaba9757ede612e2.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô