Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Thái Nguyên

e05f959019bd1763a1e9ddb1412b0dd9.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

8db6ed458906f89e8403254326c2d20f.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

7ce8c8f3aa04afe796bf6fcad0ec8115.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

a03b8207ff1870519eea4d76d11ea61d.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

8d4b29d4c1bf58ce15807a7cad5befba.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

599a5ccfa98250d531f8f85e8bd2763e.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

4bd687f7228252fbe0b231e136de3003.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

2df01816bf39351d7b7c21c17f6c44f6.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

3799bc88b2b278093482c70bc30ee6cf.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

273325c23a12b922459a539b778b1672.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

15f857af65ebff023f9643b202f74f10.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

0c06c452811e5ab445a7141708ae8515.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

5e2079963c9de97ac881d8975a178b86.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

01d26d2af55c4898323b3d5c6ec584ee.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

9f73208cefa6b358b8d43eba6736c05b.JPG

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

9c4bf588a35e828946402c432783d623.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 585 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phổ Yên-Thái Nguyên

2ba5777f424e594e7e5031581f455a64.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

b2baf7bec21be93b1f4c780e3c6efa25.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

236d7c5e98a3110142b5685b949845f4.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

5df4cb82cba86e4895e6c272641ef282.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

9761f78c2b337395933c9027706a3179.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

4399ca1f7b00ab83a23c70a5be7e61de.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

5db1597424972623d95083eb06af717e.jpg

Gia: 560000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Công-Thái Nguyên

22f9ef0024c5be9227fc2ef73c3e5199.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

c40175dc05fcdde7d26c22baa5b21298.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

44c8efbb58bb9b6ab95d4b134c93974c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

48b1e086c9fbbb6aedada70ef2b3602e.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

80eb0499ae0fa99e7e6873fde7974e09.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 332 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

e56da52e4eeb339d80e00996d66feda8.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

1c9d03624ed886eb912890e7903099f7.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

680716da1295cc9d60582785b670d8dc.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

86f5d009eb651d4e6a9707bcf027c1a6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

96a5d47d675696570eaac9d1d74dd216.jpg

Gia: 480000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

204f33e3552b8bd1f3e520806479ce86.jpg

Gia: 1350000000 Triệu - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

1071768a0e5904f09d4fd0212924e2cd.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

49617b5ecbdb8c37b2c2f0a65b0e4d92.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

d265ac231694a9ca5c09fdc4fe5a855d.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

f391df4af8aa2299a3cc67e416fe395f.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

5bb53ceb06f2f9d7424ca6280854e071.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

8e9b548a2bad7e9d9d889861db3c1887.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

cdfd89d4bf9f2cb3e1426c74bddeeba9.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

f90211bfca830768cefd2a3d7af3346c.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

8a4a19ca309da5d0e8c494df6310e486.jpg

Gia: 977000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

db43d3f8a63a82fd12bd145d52a0d5de.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

3f54d3461d1827b887c15ae0624f5941.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

72d6c0a93ab5b10e47bfc9d3629ca057.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

2d84881b4c33bf3ef6d995405198a860.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

e86da8b7312d956237339e76bd7e41a1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

fb85e9f423c0bff942208e26e8e53779.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Thái Nguyên-Thái Nguyên

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô