Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tây Ninh

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 530 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 583 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

267a6a779534200cad69fb96b7d959a0.jpg

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 167 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

bd567e47473c88675e4ae35bced0df69.jpg

Gia: 390 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

79f77c3f49c533e1b0dd6db390fc34ca.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hòa Thành-Tây Ninh

4ca9c4f2581f0ec3e350f5506c500a2c.jpg

Gia: 1.34 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

e2598a7c602a8547d722067deed7f390.jpg

Gia: 430 Triệu - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hòa Thành-Tây Ninh

0e2705ab590370c5c26e0562268db67f.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 245 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

54ccc426b8915d9a9ca7922c462fe8a6.jpg

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

aac920c8e34dc6acb90e7ab1c4337688.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

Gia: 7000 Triệu - Diện tích : 3600 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 46000 Triệu - Diện tích : 107000 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 206 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 2400 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 646.9 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

206f049a8a070a036c751ce17035f12e.jpeg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Khu dân cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

13865136eb787953dfdc5b9d54b087ce.jpeg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Cầu-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

6cc14173d855e93bd4a6ecc20ef37ddf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 362.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

83bb86724c3fc107e2ebba1b0b67d42e.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 931 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hòa Thành-Tây Ninh

001075c7940b97c8a97d29cd78601d98.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 206 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Biên-Tây Ninh

3a78a56ae6db18de5c6ef803f00a95a7.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

47e6748715d0d812f885ff161b7060ae.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 350 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

076e43240aa0591dda789e9d31e91755.jpg

Gia: 570 Tỷ - Diện tích : 623 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Biên-Tây Ninh

8d01ff535370b812e450ebd9984e45e5.jpg

Gia: 330 Tỷ - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

65eb533a52d69e36b64ae6b99d4bed16.jpg

Gia: 2.22 Tỷ - Diện tích : 1080 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Dương Minh Châu-Tây Ninh

91cae002f4cd2c71a1c5ad14f946b179.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 417 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

5743812ae73c41ec5c60b017c4a4ede1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 28000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Châu-Tây Ninh

7d94848bb349ca8c2aacb606fbca6f7e.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 1800 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

1d6df810e2846b38cb635fcaaeda5457.jpg

Gia: 330 Tỷ - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Dương Minh Châu-Tây Ninh

5a6c9261579a93c011bafb03fed91828.jpg

Gia: 1.55 Tỷ - Diện tích : 4678 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 395 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 395 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

b7759f9f88bce1d1e2b5c5574271e15b.jpg

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gò Dầu-Tây Ninh

2c57d3e465ddd9ea3153ff95089017bb.jpg

Gia: 200 Tỷ - Diện tích : 750 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hòa Thành-Tây Ninh

29c4eb18471848ba08e4b4f98ad9c40b.jpg

Gia: 450 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Châu-Tây Ninh

77227d066ed656691e6af5645358173a.jpg

Gia: 770 Tỷ - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Dương Minh Châu-Tây Ninh

f307e3e0b31395e0be5481c5787be64a.jpg

Gia: 750 Tỷ - Diện tích : 1257 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Tây Ninh

d574965c6fc8042adbe1a930fa0ecfae.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 536 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Trảng Bàng-Tây Ninh

fb68689378a94511629c170e80bc26e8.jpg

Gia: 880 Tỷ - Diện tích : 741 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Dương Minh Châu-Tây Ninh

9a31b6d7db81810a192b1fcf5699cdb6.jpg

Gia: 180 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

9d8d5e1d193ae8b49332baa1be0f645a.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TP.Tây Ninh-Tây Ninh

f210fcb964d73b610424c6a2a1cc1b8d.jpg

Gia: 370 Tỷ - Diện tích : 13000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hòa Thành-Tây Ninh