Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quảng Ninh

Gia: 15000000 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Uông Bí-Quảng Ninh

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

Gia: 15 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

ad5776d4fe88b5c68c7df23c9f557fb1.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

073606ace2ed1e960e5870eea53f82ba.jpg

Gia: 30000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

57fd92fc2ae39b1b9b6d49194b6e5185.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

058055d5c547d683c9bcdc777c5ece6f.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Cẩm Phả-Quảng Ninh

752bce828a40b67d4c422880ba401e0b.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

24dd7cf485358fa6d9ef0ddd5d2949d5.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

2e0d17b2884dc39585b841e4f2077b31.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

ce3915e018ca9f147b5ffd5a42bf87ff.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

243e8880413e0d74dbabba880c2c9ab6.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 186 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

6e737e223e6aa8ac2ce5e3c0a9aa7879.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 186 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

265ef3a07d61e9e3765f9c0367c0aab5.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

22168af496884b635ce24d169a9b3f83.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

25d63b4e493a8f2c38ee92d8de359e0b.jpg

Gia: -15000000000 Triệu - Diện tích : 466 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

dba2fc9e20baa4d3846db3ac6af55b94.jpg

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

261ee668614d97b2911f1f1c252e481d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 681 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

08e4345e99ebfd744d166f3c8fb594a0.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

b1dfde1919eea3e9a663761c601c84df.jpg

Gia: 4400000000 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

808da78fc53f10ba8a299373e730a4e3.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

602a4ab2616fc08c4e65eeaf3f517fdc.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

2229cb247bc40ea4168016d3b3470a11.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

2b4d38224e7294a5b6b8a6de2765e677.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

aec3712c3a160a12c56cdb6dac36f5ca.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1370 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

87413a2408ab51114f27920a65add504.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

9fbe0d31fc9e29341908550fe929ef57.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

3801405f8508fc2895b17639cbe3ddff.jpg

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 1470 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

6f0440d3e5c269ddd7f0331bc71bb3b0.jpg

Gia: 2800000000 Triệu - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

9c45e71c660c46df4368f9bf21cfc532.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Uông Bí-Quảng Ninh

6c0017a9dcda25f7e312146adcf696b1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Uông Bí-Quảng Ninh

aee074147b631e58ea2c7a3577f39e28.jpg

Gia: 5148000000 Triệu - Diện tích : 2574 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

4d4642b55935fd3af56aad6cbd6d6225.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cẩm Phả-Quảng Ninh

09932e39229090b8bdcfd3bf71e62bea.jpg

Gia: 5148000000 Triệu - Diện tích : 2574 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

50d9c675dca01d600a96388bc86886a7.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Phả-Quảng Ninh

bfe20af2cc0ffde260990c9dd60bfdd9.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Cẩm Phả-Quảng Ninh

1edaf4949fda2ceaa799fe357bb01f73.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Phả-Quảng Ninh

e055c2b5a6ed6a87d32d353b9370f9bb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

d66bedcb6e3e44848ee276f65ea10ddf.jpg

Gia: 1350000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

15e899592206f6f55e007ffa4218db75.jpg

Gia: 5200000000 Triệu - Diện tích : 370 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoành Bồ-Quảng Ninh

328eff4a1bdca884de239b423a0a708b.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

c35d581dd7e1053d90c97b1a49759557.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

aad32b4fc06637c5c6219d4c231c1658.jpg

Gia: 4400000000 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

6351d2db18e0e4510de1b2092c8ac128.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

da03386ef1a5d17d8c8bd7c5cd4bfba5.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

4d6347ec047e727d179c9b00dcfbb100.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

1e44ed2b86c6ecddad03858967ea8546.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hạ Long-Quảng Ninh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2