Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Quảng Nam

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 1950 Triệu - Diện tích : 131.6 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 13 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 2.25 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 550 - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Ninh-Quảng Nam

Gia: 450 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Ninh-Quảng Nam

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 100

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

0414b6d79c9e251cf9404c50be6a191d.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

26e02f911f28f3ee4eaf2e86df9c45f3.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 139 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

8e67d1ab002f847dc8cc4b31d8a1ccb0.png

Gia: 450000000000 Triệu - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

b405517822ba0073e32c490ea13f11db.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 182 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực:

9e0db4194b4cb43fbf7c85630b04457b.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

0198edefee31898ffb5c7c60d55ab970.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

ad88285da0f996c60cc68dfc522e1e3a.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

3458343f3469376fb9cb709989aab7ba.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

4da404e8defef6e9002959efca624960.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

7a5fde56daec3f4b4da6a9b71c0a6fc5.jpg

Gia: 1150000000 Triệu - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

b1ee5ff832e3f6f70a360a2fe70ce4b1.jpg

Gia: 2800000000 Triệu - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

1ee1363f932b8d2531f306da352a5e7c.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

ab066c7377dd670b04405494bf25cf4e.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

25bdd339676554c23276b2e4addb7900.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

616e0198fb9806ace2b05fd558973971.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 397 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thăng Bình-Quảng Nam

d2f8f780dbe5b7ab517ace821dcc9db1.jpg
[Cần bán]BÁN TRẦM HƯƠNG

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

3ed446773f38f001fcd505d0eda9a038.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

bb775eb9f40eff595abac5facf1183c9.jpg

Gia: 20000000000 Triệu - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

42ffa1e9ad327a8e969ba53ba24eebb7.jpg

Gia: 6900000000 Triệu - Diện tích : 344 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: 5400000000 Triệu - Diện tích : 237 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

7a84a7463abfbc7a5d4b2ebc82178255.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

eaf5c051078786a1f8dc836d4f034828.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

67f508634351f48be505d3ebde30a9ea.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

3cb6a03f34e2bbfeaab226494c7f5ffa.jpg

Gia: 28000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

58ac75df5c671f209c46e33d8c1500ea.jpg

Gia: 20000000000 Triệu - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

3ff371f81ba75f62ba40cbc56150ad1d.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 397 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thăng Bình-Quảng Nam

a7dd3c760de478f6f513faccdf04b4d0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 12000 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

80191442d6640fab6572307394c4801a.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

3f3ed79833cf97831294458483a2410b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

a40a3417f1da8bfd92c2f4a283eb0776.jpg

Gia: 820000000 Triệu - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

2eb8f61aac796fb7e5bd3ad5de49dd7a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

c2e150e0f0a90e6c3242dfe63ccf7ad4.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 397 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thăng Bình-Quảng Nam

41c6b62cd56e8c3ac9e397e0de7b834c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hội An-Quảng Nam

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

011da16ca08453842568b7422ec07af8.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tam Kỳ-Quảng Nam

e5b4f644a5a22f751a3a913a5b42f3eb.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thăng Bình-Quảng Nam

7604ffcb4ff8e09b5dc0a485b2eaa295.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 397 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thăng Bình-Quảng Nam

f30099df7ba3f6250f2a4e78daebe336.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Điện Bàn-Quảng Nam

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2