Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phú Yên

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 43

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tuy Hòa-Phú Yên

Gia: 980 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tuy Hòa-Phú Yên

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Các loại khác

Khu vực: Tuy Hòa-Phú Yên

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 5.68 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

80d4321cae5dc9dd229e58f2d2c8f866.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

0568ee54641069eae42550f582706a44.jpg

Gia: 559 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

0acc6df4534596f32a57bb3886b1a5b2.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

17da3919cf31fc434cbaec6df6414eaf.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

cf7216047c22b2ac685a7551507cbd58.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tuy Hòa-Phú Yên

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 124 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 1200 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

9e02db2e89ac2e86a3b2ecb2b8f9680e.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

91991b1b5c0249b98af05f0592a6626b.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

5ab303f5b7fcc4fb3b5ae59673d762ad.jpg

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

3fa051ff95aa3322f09f994531ab83fc.jpg

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

f38dcb5a86b4d281e0a00c8e2a9b3597.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 100

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

[Cần bán]

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

ce4bbaac780e0eade9488180a4507ca5.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

9c0410fe9b0fbb0ad1922d3a08ce076a.jpg

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

c5f60d9c82c1397fd98a7aadfbe90056.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

519efdd1254e221afe443943f44b0bc5.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

1716b722c36c92032187e9b74d159b8c.jpg

Gia: 7.5 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

1552559b20a239ecdea71341e364f691.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

6d8ef8fc5295b855bad6df10fdb2d005.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

11f75ae3de99087c06391e6d61cb3727.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

75fdd3a82cf1d455505e5cef730dd978.jpg

Gia: 7.3 Triệu/m2 - Diện tích : 161 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

8911ba5179f38dffb6535698c17ee13a.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

948c7aa567f8d1463be1899e433861d8.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

00e59ab22b57ce1d6702ea141226c598.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

387406493102400d1b6f0cb3c6baf3c6.jpg

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

ec0668cc3539b26216e30d5a115a18d3.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 575 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tuy Hòa-Phú Yên

89c8fb80523a9a16f9c274233aec1f43.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

27e6029759a4e0bf6d2d9d5e9d0120bf.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

af091ce275933383dd602e1c25296935.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

875108a480a0364dbd95fda663e6f180.jpg

Gia: 555 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

6aca9334702844a97cf53cf59ec764f3.jpg

Gia: 555 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

790271538e412eb2deb0505d41eaf521.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

3e9f1c803733eb0f11efdaff374ae7d8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

d47d6300410a2f67b6f3b95608f11781.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

e642682f76ed32d4c2a96e65463cb737.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

fcab91111b8cae9a2a03475d5b3a773f.jpg

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

Gia: 568 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Sông Cầu-Phú Yên

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô