Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hậu Giang

641ddd206a4480c661bea3cb5cee494b.jpg

Gia: 870000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

f0d768ab75d9c2ea64a02ff143573aaf.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

085c6fca87e92f7b07881a4b29f7e80c.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

9442a71026ef4c7ab372052cd2597cf6.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

6bb5c5d8169a042e35cdcc28480606f0.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

d3940cbdb34e9f0b44449a7120fb7e89.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

00068628eebce86c559cc47777c5ce07.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

74ce1c6f534757e080a333becb85b93c.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

031005a46c79ef4edd337d6f0705bdf4.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

60fb2ea8948d5f4b7246a945676e94c7.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

3ff45d37a7cdc3b06e243eaf79de8468.jpg

Gia: 1150000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành A-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

727ec9219a95f5ed5632d08f9fd6ad42.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

26c924b993f463835356bc200b261a3c.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Phụng Hiệp-Hậu Giang

16df89179efcada7ff3a2d2cd9ac448b.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

4f6a8ff36a638f8b2898c7ffc81848b1.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

7b354b4e299a6b2a101f352dda4815ff.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 1232 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

cbc9bd0735bed0c71fa7bd876aedefed.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 1232 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

79773e25cd46e33bad8c5cff16c609b1.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

5796f8fbb6b879083cb4203901eb2520.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

172e4045b560fa8c4cac9a677d54f746.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Phụng Hiệp-Hậu Giang

19781d22bf74ed922f0bb2857d5d162a.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

2f0787963a42ccfc12ed50cbd02b468c.jpeg

Gia: 1550000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

cdb747f38cf16d77b1cff66e72e0f85d.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

6465f7f8c495b8d59dca8d481ab4582c.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Phụng Hiệp-Hậu Giang

2fdb27f8c4d7a6ec0d4f8f4f72cee46b.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

80dd9a8c7b19c9f2ef6168f08a402eef.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

aa9c81a1cf0e4ef4df1b295f6e819c59.jpg

Gia: 869000000 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

9b65b7ff06162a34f89f13ebd7f5b564.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

4466cc82422e8f0990f01cc5eff28f7c.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

991921c613e07965a6e765b3bc425b25.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 18500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

df634a7a366a64a40273ba7d69f5ff59.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

e491e420aa62e487f6b00a356cc559c6.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Phụng Hiệp-Hậu Giang

7733801b8512548a506d276266c1dbf2.jpeg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

86e7f51638e748942189e2a176db1bca.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

fb6cd247bb07f98433271cd9c700a16f.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

2670344972ba323e97d1a3e03fb1f1e8.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

9d8de27c2abd8c8649f5bb8559b4e0a4.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

9ac4e44fe35fd9da241f3bfc828734b8.jpg

Gia: 870000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

ba1f1266e900dbff7bb96561017b0039.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 6500 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Phụng Hiệp-Hậu Giang

388dd8579fcbe968fdb39dfcdecc60a9.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 18500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

4828851ef609f2f01fe59ccd8d9026e5.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

a8c27edd915b6ed311c5156d12830571.jpg

Gia: 869000000 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vị Thanh-Hậu Giang

a5ed617b79d7692dd6ea5370436fc179.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 146 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

76cdf859ab86d578b77cbfddc3009b4b.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngã Bảy-Hậu Giang

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2