Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hà Nam

Gia: 950 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0ae0f195a64c69e05e3a137c7099b40c.jpg

Gia: 52000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

6e9ecfde448949f9cb3c3cd1d4686a30.jpg

Gia: 870000000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Duy Tiên-Hà Nam

12ea4e553a52ce6286da5051be980781.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Kim Bảng-Hà Nam

d89c9468e58bafaee582f0d4953eaf76.jpg

Gia: 13000000000 Triệu - Diện tích : 1300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

d3cb4de0ab0bdbc3267e9a3208ddd90f.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

fc28335d7c8a6d730757bcc6d50c9b7e.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 2210 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Kim Bảng-Hà Nam

4f812d12da906130b1df8f8b2eadc466.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

b07ae10f2c5c75083034b452ca10d18d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

dddbde221aa9cd586167f88619f1f395.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0e2de976f0c5da474314b5404e2e637d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

ab8fddc9b2dcc173cb5375ea2e636905.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 145 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

68797d808dcd5e1e17d8ccf85cb2a927.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

2dae5a89195f4d5291e30279a4683105.jpg

Gia: 480000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Duy Tiên-Hà Nam

5e980eb16138f094fd7b26429e217337.jpg

Gia: 1370000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

330da4e2a52b094081396b3196b91f0a.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

8030050ea57a35d146717ac18aa83cd6.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

e5a0ba33c2b90171d7535a7d9e171787.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

812630f887650f3967dd349cb8beb73f.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

31ea248ca3827e28f2b064373534a9d4.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0c02825344dff5f1391e2f903eb1aed0.jpg

Gia: 1370000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

d326aa0d12646a1d4715c0986287465b.jpg

Gia: 16000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0ed3bee5cafea5682f4a52bce7dd795b.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

867b423b4af3afeefdbe5c56093c4432.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0440969822d1699dc8577b35d2fc211e.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

351edf5f916ff4196d49278eb76e43e1.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

f60d959b78b07388967f82114f85b566.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

a28bf2e4c212a4c9e7aa5911c4130d64.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

994bcee15d337ccc2f6e6513d8c66d37.jpg

Gia: 770000000 Triệu - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

0e84a6f34a0c4f23359babb7591e5b05.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

ecacd8328ed5e124a1f70e40942ae091.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

4a1c0ea4e4fcc63bd0a49c654739effe.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

9a2ce99c38b73f9150da1fbb5ff9bb1d.jpg

Gia: 42000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

3633925a3b440da45573146e614afb56.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

7fe9cc073d2e68dc1cfdc89cc9ae33b7.jpg

Gia: 16000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

e4fc6260bbdf0f0f0694436a30e6a11d.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

5ef3f50f922c37aec30f0d25d4c92441.jpg

Gia: 16000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

9d792198cb263424c9f1bc4aee254978.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

e70b72c6fbac6cb9b4c978c1f4b4418f.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

b5e7ef9a8048e0bc62eff5febd59e29d.jpg

Gia: 1370000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Kim Bảng-Hà Nam

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

023a37760938ed6a77731b5613c40ba7.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

858113f972e8c7c7a98484c53c387ccd.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

d7433d953891d5db1a58559f45dbed8b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Kim Bảng-Hà Nam

826f501c74ed1a8f2fba6f0eb76f438e.jpg

Gia: 2880000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

e3240fb34155e77a34765486fec3d56a.jpg

Gia: 11500000 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

96b386effa87f05cd3f191589a2539f1.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phủ Lý-Hà Nam

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô