Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Nghệ An

2977304bc997ac204325f557631cad86.jpg

Gia: 43000000 Triệu - Diện tích : 164 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

df76312086492656ff9157f68cd0cab9.jpg

Gia: 43000000 Triệu - Diện tích : 164 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

4d610759229d259a0a7398523b69f201.jpg

Gia: 73000000 Triệu - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

57df4f9e3ad232ef341215e41d7136a5.jpg

Gia: 73000000 Triệu - Diện tích : 127 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

c268b97fe64018c240dc0bbe63eb60a6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 229 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Diễn Châu-Nghệ An

0422f129ffb6da2f49ba22d7feb21cdb.jpg

Gia: 1150000000 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

73bd5fddf9bffdb292a2aa9a9d6c7111.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 380 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

780e257baec2d71900402acea22bd2c8.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

be5916d21e3ae4ae39fc34bc239bb562.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Vinh-Nghệ An

ec13cee08d435e4627fa0211d7aae4b7.jpg

Gia: 4700000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

bb377a2c1967af3383d5b8067289d43d.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

17acbadb7758f9e629641b96906e28cb.jpg

Gia: 5300000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Vinh-Nghệ An

a995258059cf8a1f6436890ace7973f2.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

b3e9288341c99429074ebd6fcb27fb23.jpg

Gia: 370000000 Triệu - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Hòa-Nghệ An

26edbebd22a5fcd287da74818a54c421.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Thái Hòa-Nghệ An

bab6d346adbc69a8b706e4848347223e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Diễn Châu-Nghệ An

b0edae4c1e952d4cb8ab423e7934d365.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Hòa-Nghệ An

751a60d2da2cdb255f514ee47051b436.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Thái Hòa-Nghệ An

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

196a75af48caa60ffa674a24b90428b8.jpg

Gia: 17000000000 Triệu - Diện tích : 267 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Vinh-Nghệ An

fed5d8c20d68671319693eea41423e69.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

d1b1ddae89f97e360e6e4dd7c6404f14.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Vinh-Nghệ An

d45f7e2215ffb007fdacccc038f46acd.jpg

Gia: 7150000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

a744bbfe777a8c0607c0a9165bea0a91.jpg

Gia: 7000000000 Triệu - Diện tích : 323 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

4ed95ea344c345a420d48edf001c2e4d.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

a2823109e6ea72e2c262c3edc3b0eb0a.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 408 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

3f313498f8256fa3ef492eddb3938af3.jpg

Gia: 460000000 Triệu - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Cửa Lò-Nghệ An

1f224205214e9adf0e8536eb856babc4.jpg

Gia: 1470000000 Triệu - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cửa Lò-Nghệ An

e639f48d5346074080eb395639497291.jpg

Gia: 4100000000 Triệu - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

46dcbfc296c9513e0a0044da314a1425.jpg

Gia: 820000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

96f01933e02e54d41fbde523584f91fc.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 165 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Vinh-Nghệ An

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 323 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Diễn Châu-Nghệ An

e349043d7ff49288f2790359323dcf68.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

e583ee2a8c971aca57e4861a70f25cbc.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 315 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

cac9874d3b5c9d61e66d73cd06cf474b.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

0bfd17db2e1e135cf35d94156ea4e7b1.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

0b558f41793846d73159f0b9e30875ae.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Vinh-Nghệ An

d600d9d8a46b1bd7dee6c100725c6e64.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

714c21c3af3710b2a4a7f6c0f754c3a0.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 1030 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

7c980d3c5e0a6dc859274cb159ebfd09.jpg

Gia: 9300000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

38e84908c7793602895c568a8f22239f.jpg

Gia: 5100000000 Triệu - Diện tích : 1400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nghi Lộc-Nghệ An

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Cửa Lò-Nghệ An

993cfe3511ec502653332db9632d5b25.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

a0a5855d698665264ca9d01f2b45740a.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

036b73d9d88cc820237f79fed4809ebe.jpg

Gia: 1630000000 Triệu - Diện tích : 157 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

cd84b89ef98a652c914ee93fe59e84a9.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

13c28e084cd2e538b112f08eced0bd1e.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

078e35fc6562a43d25867f302f99a355.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Vinh-Nghệ An

1aa3968fa0c4c725eb254c7ddf5372db.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vinh-Nghệ An

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô