Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Lâm Đồng

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 49.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 360 Triệu - Diện tích : 780 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

e67c49d814c067c398e8146fba28dda5.jpg

Gia: 2 - Diện tích : 190

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

4e8d6a07a4f20b9e9408cc46d097ea06.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

87a5bb63823d0a7937666ce2fa103a9d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

514b28708c21b50ff401c2bdfaf2414a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Di Linh-Lâm Đồng

9859f4ccab25af33f483c5af9260c2b0.jpg

Gia: 30000000000 Triệu - Diện tích : 281 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

29442555f08e4bb2b499b16e130c18af.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

7eb2c91209ad0ace6921e5fd4ed019ce.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 40000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

81441cae0c95341ae2dad47b6aed53e5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

9b5f47c4ccbe45f656d1c61b656c6de4.jpg

Gia: 1150000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

0be326801024b0ca0e3d31990f6fc6c4.jpg

Gia: 3700000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

49f7ca94e784293897c0066d4a2f3050.jpg

Gia: 9000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

b2f95bc4d1202714ee1f8353814d8f37.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 20000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

44ebccb1f02b4dd90f936eedbe8b2a39.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 236 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

a1b4151f5ab1894113da9b46c87fc753.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

3aab5df7b9bcb9a75c49be22898494cf.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

f18b635c896257baa1689ed8e7933c28.jpg

Gia: 4900000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

070c9af79f9ec52bd868be2a0995d70c.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

1f67e90f3d08e0f2c22a51b77c22aa73.jpg

Gia: 7000000000 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

2b5998230d99ef4f86c7e90260b0c25a.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 8050 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

6746fc693b4bf124a5f09771da63fbe3.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

d1f320db5a6ada73b68571ea24ae95bd.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 3260 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

7266b6a2a704dfffaa2ed5ec8c20e5c3.jpg

Gia: 4700000000 Triệu - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

d1c43e861bf0642568cbfeaa8e96f1a9.jpg

Gia: 60000000000 Triệu - Diện tích : 2000 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

af2d3e98c4ed1a4a2d0852eeb03e1df2.jpg

Gia: 3900000000 Triệu - Diện tích : 3147 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

6d3eae9cc6b8470701c7be033d781047.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2050 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

1976c0a25f5014558466a6c29ef8eae6.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 343 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đơn Dương-Lâm Đồng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 2538 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

7f5fead6fc4264663e7c74ac95815065.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 23 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

8c537743301a503011974e5bc32d9321.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lạc Dương-Lâm Đồng

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

86238f041c5fbed1ffb585c3b78d533b.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

1e8a9571f0531a6a5c7bf00452d66406.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 9000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Di Linh-Lâm Đồng

31d69456fa815efcb2c8a9a37a9498df.jpg

Gia: 5000000000 Triệu - Diện tích : 450 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

19c43db929dcce025b5f3a382ab07dd9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đơn Dương-Lâm Đồng

91fc4dcb79861706f70929b56e57886d.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2