Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Lâm Đồng

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 4300 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Lạc Dương-Lâm Đồng

Gia: 5.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 337 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 5.187 Tỷ - Diện tích : 246 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 5.073 Tỷ - Diện tích : 267 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 4.95 Tỷ - Diện tích : 139.49 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 49.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 360 Triệu - Diện tích : 780 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

e67c49d814c067c398e8146fba28dda5.jpg

Gia: 2 - Diện tích : 190

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

e2e56f14693f29f77ee6383f004ce918.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 40000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

86e1653c2506aec11e209dc31639bf3b.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 40000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

a01b304a30c7c77d450b0352e4ba2e8b.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

fe624d67c0e2bfe328e857a698de64e2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

2d131a2ac130bb1f4227a9083168075a.jpg

Gia: 14500000 Triệu - Diện tích : 290 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

84ff0d19242456299c7e6770874ce0f6.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Di Linh-Lâm Đồng

3c6dfecffe5f9aaa22334f51c17f2c83.jpg

Gia: 11000000000 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

201fb74a2b2f11a1a45caed6c96ef93e.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 336 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

251c9b572db369605f766d643c4da633.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Di Linh-Lâm Đồng

3e828840ede634513a91b0d3ac2359a7.jpg

Gia: 1750000000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

ef1ba8fa358a47ffa524d3ec58a9e3ae.jpg

Gia: 16900000000 Triệu - Diện tích : 14797 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

bbdb84014c1e2fb54176f75cf105ee2d.jpg

Gia: 1000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

1daa561bfd6c8e49fa36b2eca238644a.jpg

Gia: 1000000 Triệu - Diện tích : 73000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

383f175c8c461313efb564821f9e00f2.jpg

Gia: 1000000 Triệu - Diện tích : 73000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

1b9ad45ec992189b655c8c6e500bf35f.jpg

Gia: 14500000 Triệu - Diện tích : 290 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

7fb381b295b95d34a1a3a4d2d86887a2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

c8745d3f51bf7eec63856508efeba4a6.jpg

Gia: 7900000000 Triệu - Diện tích : 264 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

0c3f25908d960a2a18ae07baaa7ea8f2.jpg

Gia: 14500000 Triệu - Diện tích : 290 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

9889ef4a21f5df6d58f4f640c729b142.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 2144 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lâm Hà-Lâm Đồng

5f0023c465debf08b1196ddd7d33036a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

98e22a19ca9428d0100a65660253039e.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 690 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

648f70b7298cbcfb3ff94515c000ca07.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 436 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

6acbf12f0610406b85170664c4d085c6.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

d5c105fd0442749ef076e2633dd662de.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

853f02df3fe461b0b0d4cdeefb0f1bec.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 290 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

9248dfd16bbc260b6dee983c14a1bf72.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

e0caae883b2f5187d7d7bb2194e6652f.jpg

Gia: 230000000 Triệu - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Trọng-Lâm Đồng

4e67d292c1f933888f37d2eb2dbb2a7b.jpg

Gia: 4300000000 Triệu - Diện tích : 202 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

bcd61930399c2b948762dc9773650c64.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

e4a0afb17c1abd6441372548fa35e3a6.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

c00bacb81385ce9dd491194bce9e007f.png

Gia: 9900000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

a62c8eb3dd3515bff076bde349126533.jpg

Gia: 220000000000 Triệu - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Đà Lạt-Lâm Đồng

bdd1e5eef816e4608c463273e6056449.jpg

Gia: 6000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bảo Lộc-Lâm Đồng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2