Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đắk Nông

053735d9e3b36853473727406d496ea3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

026b7a1d811ea4a7066012d294f1391f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

4ab64fb6e0c971ce48ad170c542e2e84.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 1118 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

dde9ef7650f9c097986afd11c5c6e163.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

e7dfebc051995ba46d1f174d3d14fd0b.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 67000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

25acc1b6100930299ed55ccd0bf56d3a.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

df4fde75b86bac01b720cd0a7a07076f.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

9266a418066265a7a6b3c9334b15339f.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

3a444bcbd1805cbd887803f64b9f5677.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

96cd2a634d34e36375359e6eab30cf3a.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

ebce1b141c6ba9b5128fe6fa09be0dab.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

b18de55e7932f446ff787d345525d648.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

a87d7fd694d25491abdb20e2bde460be.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 22500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

ef86e95839c964c9a393235fc76b364a.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 9300 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

ce94a5f23c6daa5c44bbed900d90a718.jpg

Gia: 19000000 Triệu - Diện tích : 27000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

3df9f8d2291047a8f672d1fd22183995.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

de7a43cf0536dd4c7963fb341a77fd27.jpg

Gia: 480000000000 Triệu - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

d734b9c385667b4c62788ca49792188f.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

92715a305ec8ee8733f0f28c5b3df693.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

38d01431db50cadb7f8dc53eeb6a1f46.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

217000531d3f3d24a979bd2f2439d5bc.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

d5cc03cdc5ea92f5678d70193502e3c8.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

12a811bbd9dec0cd93051b7ee3371776.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

882b4b15ccaada7ff6c87ec507ae7fdc.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

bef8eda943291935481907ea044380c2.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

ab8a4736046dafa46f2aeb11d4cb204b.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

c617098b8f6eb2c934fb59bea62f15f3.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

87b27e866eeaa84d3cb3b1c1cb2f7d0c.jpg

Gia: 890000000000 Triệu - Diện tích : 295 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

eee485492301d547a9012992ec66747d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

ebd3f8b6214615be1900657e00f0f6cd.jpg

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

80d5ca6982ec9a49d8c26dff9a667440.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

f128459e436efebba0a00d35343bfaa3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

6db3150b4021bf31eb77600a136991f4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 90000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

1e6a4e0e29bb6925cf80a423b12cbbce.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 400000000 Triệu - Diện tích : 10000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

d80ef8fd10fc3e02a9da1854ad08d799.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

77f617ce46b12bdf03368a494a6588fd.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 200000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

46cf0548d701486505616053cb1a0638.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

06cf10c6a78bfdd2e4f4d7721c5f0fb4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

b3adb708c3e269a547e765c39730a6f9.jpg

Gia: 1750000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

c87fc820c1d806770185bda7350b0fdc.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

f246350f1987b12b74d27d2b42107186.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 17313 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

e103fd2de68df14253a47e7b4607573e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 17313 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 50000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

b3b1265d1d6cba5a4a5129be3133273c.jpg

Gia: 320000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

600f02d04c88bcafd0b2fbc5fe71f09c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Gia Nghĩa-Đắk Nông

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2