Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đắk Lắk

23598fb5287aa8bdfc0ee3e7e628b9a8.jpg

Gia: 1650 Triệu - Diện tích : 1360 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

bd574c0934c505bd582950c777c112d3.jpg

Gia: 120 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Khu dân cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

66f95109c9c277ed469778d57f551911.jpg

Gia: 470 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

f75e7870fa73bd06876995b40352d01b.jpg

Gia: 990000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Đôn-Đắk Lắk

8ac69f1895839dcf4f95baa27f3d89e2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

2d0ea08d4309c4b062a49341416f600b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

625a8c120a6a6fe677595964eb4379ae.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

9b088af7bd2077a1e46cf5cd47b94176.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

5051583d3792d7e30ecde08b58d8a6a8.jpg

Gia: 880000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

5ef26b774aa01a08b043fc4a9f29ada5.jpg

Gia: 240000000 Triệu - Diện tích : 1890 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cư M'gar-Đắk Lắk

1704adc71676fe2aa10f32077582d1f1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

0c9a4fdfd15a99f98d9c7d783071e603.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

c6c69ee476116a4ba3713ba37b980cef.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

4e8cedffd445428d579302e2eba7acd7.jpg

Gia: 670000000 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

44c827d71c9aa44cce1eb59556163629.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Ea Kar-Đắk Lắk

7f9c01a5a8282fa7e5f4dfddc7260188.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

3c4afdfeeebcf4d756a58a6b72202777.jpg

Gia: 4400000000 Triệu - Diện tích : 273 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

e5ae2b36f2be0bd6523261f861751165.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

37221616fc40d63f1c66959a9f8e9937.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 199 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

28cfd8ef6367bbfe93ab17b8e5437a15.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

aec24569a9bd2563128531d0ad9437ac.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

ca5b9040675b1091fb0d7235d35be9f2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Đôn-Đắk Lắk

890c2380cf6790d2fd5fbfea4167bde1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 334 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

0778c13c499f19e525867c9138a80416.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 154 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

9f4ceac46d23bf556c48aa4caacdc5ba.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

ebce9cdeda2862ab005ceb4549a321fa.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

a2c58b49753ee3ef3242d26c9524f829.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Krông Pắk-Đắk Lắk

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

c1ffb3b1a21c507d05afde3f553f9f25.jpg

Gia: 8600000000 Triệu - Diện tích : 550 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 15000000000 Triệu - Diện tích : 709 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

82742594ffc4676dfec5234aed1cf3a5.jpg

Gia: 310000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

2eeec3b53b4300c528ca5fc946a30423.jpg

Gia: 530000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cư M'gar-Đắk Lắk

cdaf39ebdb5c11060ad9f1377b47f277.jpg

Gia: 530000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cư M'gar-Đắk Lắk

b95fb0c00fd1b10dc71fb700186401b5.jpg

Gia: 300000000 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cư M'gar-Đắk Lắk

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 2100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Đôn-Đắk Lắk

693e7c77ea2d8d4632b3290cbe4873c5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 126 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

75ee066959dd59b682b0afa42f13fc9c.jpg

Gia: 420000000 Triệu - Diện tích : 193 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

19473463fb7cf04ec23660cad1e12cf0.jpg

Gia: 420000000 Triệu - Diện tích : 193 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 430 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

9ec67cdc1921ca0d7c3859cbd7d07b4c.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 4763 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Đôn-Đắk Lắk

9869644a0f6abdf9efbef014c4129b28.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 153 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

246b1215dfa5036c49cc6bd922f12ff2.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 153 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

c8ccafdd12cb53e5690979415e1dcce0.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

d796e04fd9c5a514c1dbf3983781c3c1.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2