Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đồng Nai

4e995525e54f962c3b6e158ac9270912.jpg

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

5839def817e4020529f47fda96f2bbb6.bmp

Gia: 7 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

4417eca01dc12d5e0d083efa99c78b75.jpg

Gia: 7 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 225 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

1d5888146e2454432ceef6d0cf1cbd6c.jpg

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 246000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 2400 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

cdb799e9514bc143c4b0d457ff36b9e5.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

ae8c4b4176be5a7dd3d86e0dcd22cbf6.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

b4f075b2e6e25856f63fe9c1170bcb59.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

c8a0f1ed04dd0dce3bcd1cb6d7ce1ce5.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

ce9b1bf593ad238a2b6b98d2315a114e.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

5ab56f71796805b312c07eb37111beaa.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

da6ecc390fde9a0c37ff333635b1d5cd.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

3299304cd5e83158a14f692b2e49b439.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

feaa7fd9d318712ca27b57c4e140a983.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

c0b44226c5078682f9788f81a2a75728.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

9b583c79ee89aa8726e85b8517ba7c67.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 820 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 542 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Nhơn Trạch-Đồng Nai

2f4b548b174173d342d528172394ff61.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

627446ee71fe89c31465c56a2e8a5f82.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

5b419974b29989ea19356933208a11b4.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

5d35cccb5e4e25b16146e150ba6828c1.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

ef2115ba0d73aae5eb5df24fff6b1a4c.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

efb902af392d187dbe9a06a35e4b168f.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

8931eed910d53837732c3660a4057aaa.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

5c37c3af620d64fb190449a4ae1d239f.jpg

Gia: 2.3 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

ab7b15a9114cea08bdfe133ee9a5129b.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

fa230f5aa49642729e4e188ba271352b.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

6190650a2a1401fec0268f690781797a.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

bdb548cc45abaca0617e87aa4afc8716.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

f5f6d06b9aa9297efdfbd1528405cf34.jpg

Gia: 630 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

2ca5f594ca3e952118b5acc9b1d584d4.jpg

Gia: 2.3 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

ae445e847c80400d0e98b0711b6926c4.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

bfd3fedaadb7d3fa46f91410db886aa8.jpg

Gia: 720 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1071 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Vĩnh Cửu-Đồng Nai

18f86006649c1c13ec20f12d4b491059.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

a1306c03699b871e1178f688a29ba892.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

d7714c93c4df90787dadc81f45065794.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

f8e95113453eba0813a69694e12c2e9b.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

e37083a7ab592dc82cc97861f2f6472f.jpg

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

ce5b1de49a897c47574dcb2a655e0541.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

e402786b497a5fd23c2159a4b8e0a84e.jpg

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Vĩnh Cửu-Đồng Nai

b3ed99d01b35163566979def39bfa912.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 250 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

Gia: 460 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 6.3 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Biên Hòa-Đồng Nai

Gia: 295 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Trảng Bom-Đồng Nai

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2