Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Kiên Giang

Gia: 1450 Triệu - Diện tích : 526.5 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Thành-Kiên Giang

Gia: 21 Tỷ - Diện tích : 350 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

Gia: 360 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

2883f72e2ec9b9362730fa14dd44294f.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 138 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

97f35f8a5ab327d3030cf85cb94cfdc9.jpg

Gia: 5400000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

4380d6e9b048d346df66c065ac77bf9d.jpg

Gia: 7000000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

7478805b07bce33df429deba62ea340c.jpg

Gia: 16000000000 Triệu - Diện tích : 286 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

d44fe44a7402e8bfa8e0956687bfe5a1.jpg

Gia: 4800000000 Triệu - Diện tích : 419 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hà Tiên-Kiên Giang

0977cc5a4b465cd31bdcedb865f8c7a9.jpg

Gia: -60000000000 Triệu - Diện tích : 2500 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

8eaf8607296d962e9628aa8e9580efbe.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

a27f4db68687efa8550e69eb9f8a53db.jpg

Gia: 9999000 Triệu - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

2fd8bbcf466ab3f1c5e46a5078dff3eb.jpg

Gia: 23000000000 Triệu - Diện tích : 42000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

52a1470e0b8a8c129433cbe15f45a916.jpg

Gia: 7000000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

4178552c204a727849c7a7aedb8b115a.jpg

Gia: -7200000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

dbf0b8762f1e6bc0694c4bedcaa820d2.jpg

Gia: 9999000 Triệu - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

50fbe8244ca937e5184e1f6848d47f97.jpg

Gia: -150000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

3fc272708eb637875a4c44ec4f675377.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

0977c8c2334ea346e51e6cf0864d508a.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

6e1f1472c2214cd7e971041a56078689.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 227 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Kiên Giang

427a531754ec581ebf92abe81b473b41.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

2ca425e578ed39f48138722f04a5555c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

516cc7eda7ee825df312233e73ed859d.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

293cabc6681054a33a204512b4b94494.jpg

Gia: 1050000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

c982e44b5975f1313dda7a6bfbc44646.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

33f9120524dd0c7da6d3e1615143aafc.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

af7d92cc1e0c47e2b5003ea0a92818c6.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 1500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

a42d856cf19f2d0dfe41c8a390a90b2d.jpg

Gia: 6900000000 Triệu - Diện tích : 117 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

0b42fb6e3407c951039c6cf4c57a5a13.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 665 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

5cf454a67ac27d67aca11e3a09c63eb5.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 655 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

a1e563378bc34dccd9b37e98eded0acd.jpg

Gia: 162000000000 Triệu - Diện tích : 5715 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

Gia: 11000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

1f5170cff467b342a971b9a1d6c73c6d.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

7fb11e3d5a162185a936e8d255bfd92d.jpg

Gia: 620000000 Triệu - Diện tích : 8179 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Kiên Giang

4230bac3a850502d2137bcb357a24d7a.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 655 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

dc28e7d129a6d7049301ab1ed26421d3.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

a4b5f1b78ef3850d4dd085542823cc3d.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 655 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

52869708cdba7b33fbe59b8263f0b8f0.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 216 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

7c760d1f822fd5c66d3fdb58d8f17e01.jpg

Gia: 530000000 Triệu - Diện tích : 764 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Kiên Giang

a32a846ba7ef39255909002c4fdd3715.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 300000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hà Tiên-Kiên Giang

b4a1c4e64344bce5f34733e8ae67fb89.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

db47df6d0f5d0e1017935b804b150357.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 665 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

02323b7812e6d69d981f4511aa9073a5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Rạch Giá-Kiên Giang

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

d6bd4144c219784258bd242bef32f2dd.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

1ff8b61832f66993e95accb02daabcc5.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

e7b04c18727b631206fa342a7290dce8.jpg

Gia: 850000000 Triệu - Diện tích : 505 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

27363d3723408316bc99b3ff7c8ba77f.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Phú Quốc-Kiên Giang

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2