Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bắc Ninh

Gia: 7200 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

4104093d268ec0d7b601b0463aa99cd4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

0fd461336250294faddcbd5820bc9993.jpg

Gia: 920 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

6fb9b1dc1b26cbcf261316a765ef92e2.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

2a7002226a02d0ea4bb18eb3d5f07b25.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

a28fcf1b7fc70e5a381dc066807b263b.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

d91356d0b1fd984fc817f8647ac0187a.jpg

Gia: 2.37 Tỷ - Diện tích : 237 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

a102ffd0a0e760a496cc2faf8fa2c8d2.jpg

Gia: 35.5 Triệu/m2 - Diện tích : 244 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

6565e2b6cc024ad9eee70b59474b5b69.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 72.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

b5669d876e422ec337effa8c0e375d21.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

beb0e92cafec4c8c5c549c26c6dbd935.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

db6f50a2d0ae99a373b7acc68267d2a7.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

fb5f2b29de55f19e53299f5c9ef9e875.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

5662202b0391edb96dccd391530ef295.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

2c477db6cd6ca60a42001761894d7e80.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

595b7413faabda06b6d34ebbbab18f0b.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

1c0515af64a846d1603ae988474115f3.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

cb65dd8df22eda0424ddc2ad52d5ea97.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

0ca21227b9fa7bf76a586408159234f4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

934332e7dfb76735c013b7666ab28652.jpg

Gia: 3378000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

a1a90e7dfde7fd903b6efe209d813a90.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

5335dd5d1d63285b53586de1b792ef83.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

87cf2167441ca1b4911d55c5804646fd.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

6925e1fc0b4b4212c8382ed7850f45eb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

3cf823c772d8f71f083e53513a7aed5b.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

cbcd897b731099dcc558d9dc020b6f0c.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

fb03989a42edbf99e19b41d6f743ae5b.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

f53768c11a31ebb2160ee795f6231588.jpg

Gia: 780000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

ff12f9eca61bbd75bf306376b7e61a2a.jpg

Gia: 790000000 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quế Võ-Bắc Ninh

65ab16f307a8147c320cf10d61eb3c2c.jpg

Gia: 1400000000 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Thuận Thành-Bắc Ninh

0e0c565936fd9d4f8d61f1a484cac438.jpg

Gia: 2030000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

7cee0cc3642cf2bb3df0821bbe930361.jpg

Gia: 1300000000 Triệu - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

69af70482fec11224932c47872909ec9.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

38e8570bb01c6c99607717d00fa2ff9c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Gia Bình-Bắc Ninh

95df1a8f71bc3fdd46db82611f74674c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

d482a2c5e310abd374aa98c7cd94a275.jpg

Gia: 2160000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

51aa65cbc10addcc9a44c4dde79f4248.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

7330fde7ad8c2587b77c3b4442481446.jpg

Gia: 1150000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

f63fcd75667f1807bd54142f5c4f251e.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

d45c2bd80c615723e7628b6805579cf5.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

f5b62af02d2bb564be6e0c58c70c85d9.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

5bbcc832a43191237d43bf2f922daf29.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

e4ccea79ad4c39a7b85082bc211d227f.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

afc7d9c303bf76611583755c693d1717.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

1f66cbdc63b61754835d72eea012e593.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

e8fa633cfa936e67722484551af11543.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

3ab1ebe0b652e9a0ccb3a30bd1319de6.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

ae464bce4a15c38e37e99c3f0589dedc.jpg

Gia: 1958000000 Triệu - Diện tích : 89 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

ad2c69fda895acd8ea00a05d3f8202e4.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2