Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bắc Ninh

4104093d268ec0d7b601b0463aa99cd4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

0fd461336250294faddcbd5820bc9993.jpg

Gia: 920 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

6fb9b1dc1b26cbcf261316a765ef92e2.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

2a7002226a02d0ea4bb18eb3d5f07b25.jpg

Gia: 5.05 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

a28fcf1b7fc70e5a381dc066807b263b.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

d91356d0b1fd984fc817f8647ac0187a.jpg

Gia: 2.37 Tỷ - Diện tích : 237 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

a102ffd0a0e760a496cc2faf8fa2c8d2.jpg

Gia: 35.5 Triệu/m2 - Diện tích : 244 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

6565e2b6cc024ad9eee70b59474b5b69.jpg

Gia: 16 Triệu/m2 - Diện tích : 72.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

b5669d876e422ec337effa8c0e375d21.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

f665d766aab7992b8fe3c390595785fe.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

a5582f50907c96cf78c0d08bc8f2edb5.jpg

Gia: 620000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

ede3919eaf7454166a2ba6d52a5aa01b.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

d03592e0781fd8c3d3206022edf2b0f3.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

ab59813f7bc44952f61622675832cc78.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 109 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: TX Từ Sơn-Bắc Ninh

e8005118cc3a3deb7ec65ebf4bb1f87c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

19c5454c03db6ae3c8c26fd247e24ccb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

a8ffddf7d9f6dc177d8348c3a504386c.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

d2acb6df4c6fb34b16c4d617c3a5c3cb.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

ac2d8ad383a98610a798126af78e6f47.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

aa801b40170ce8d40013ced997203971.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

401248b07183ee2df08bc416a2e1600d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

1ccd27a2529c386c4ae9bfe24bbd82ff.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

5321c0a417e3ecc345a4da08c0f7f4a0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

f14decca0bda32be9be074742abc8bf0.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

f190d43b9c8345d50998a33a8c8b7164.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

011f4875fafa0f778ea05d251dfa6bdb.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

f9af3259c6235a28a4dc646425c79da9.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

6ee2d65d2c9b04a52421c23acfb2b5b8.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

08c22f3a9f4d392c9446920dce3eb556.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lương Tài-Bắc Ninh

892389dff35ecc712cf9b60da8161e1b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

748e46a827ce219fc470b0f171dc0357.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

d97589ef3a6d8a80e39b4887d8104963.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

eec55520f44309622290af718ffc16e4.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

e509a3f5895b6924dc6ce8c80eaee530.jpg

Gia: 2560000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tiên Du-Bắc Ninh

f6a87d9b8d16f448be4c5f06590ece40.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

12aef5dcd854b8a0e8e82430d8ddf317.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

a9e3ee98db9682fafb98b31f71dba87c.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

5862c8da618b85fb50c05e49d00a6ec6.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

46062360e619c107c4718b6177b4a1fa.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

4b589d36a93820e2a020fb2a71792320.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

32a10b442991f6e15f495d5ac9c03892.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

55323c61ecac9cd70f26e2e7d49105f6.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Yên Phong-Bắc Ninh

fca946969fcc1526b165d869189350cb.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

c070bbf51de5fd1b6c8c8be842a22119.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

fab1f1cdc727506a185e7a1962821441.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

9a2c3f79c15592c2f2928881428b0da6.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

9b690fd039dcf779bdb4ee5bfc467990.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

343bf70dcafc08cc660df7286b39d3d6.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

d32e03371932a5afe192fdc943a831be.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp Bắc Ninh-Bắc Ninh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2