Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Thuận

d7ac701c8a664974d5d408a112442172.jpg

Gia: 3181000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

6025962e09a050378282224c96b8ef44.jpg

Gia: 3181000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

fe9e397b666589682e1cfbc854909718.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

c8be1360308996ec2b8e45174370c3a4.jpg

Gia: 3454000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

9e0de7d0bc029fae2d7c4e668048c328.jpg

Gia: 18190000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: La Gi-Bình Thuận

8130b971f415561373eb58b7eb31875b.jpg

Gia: 14000000000 Triệu - Diện tích : 17000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

4403f8076d091700556830637f1dd2d4.jpg

Gia: 3454000000 Triệu - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

0aab2b18c0fa4263e3e95c7b2c73ead6.jpg

Gia: 3454000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

b061297ed25429e9118bf4db746d292e.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

151bcdb8991df3fa3d319e9705c2ef86.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 30000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

853aa2452dcb6c1e1d7f85a2f54c1e04.jpg

Gia: 300000000 Triệu - Diện tích : 4374 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

a3d410a8f5d0aa1e0e4d93b88044c1fd.jpg

Gia: 448000000 Triệu - Diện tích : 6900 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

9903de3e6886161c8ad59f6dd2f2356c.jpg

Gia: 210000000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

681f664af13e2bbe87759af3f8e4417f.jpg

Gia: 395000000 Triệu - Diện tích : 5654 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

8f934729f6b3bb254d7051614954a388.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 479 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: La Gi-Bình Thuận

b110c59c166ceef23ed697dbcb27ba1b.jpg

Gia: 720000000 Triệu - Diện tích : 12000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

80cfb442ffc60024d422e3940091abe7.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 8000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

c1bd61aca9b2fd1ab47b2542ca3ad957.jpg

Gia: 150000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tánh Linh-Bình Thuận

984b43b070966bae9ff4dbadb984e306.jpg

Gia: 641000000 Triệu - Diện tích : 9872 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

5bd376abf36c7f533cb4c51bdf06ffbc.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 56000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hàm Thuận Nam-Bình Thuận

5a0646fbc2bfb56bb3d94abad697a902.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

58680bf1d1a6a88d314707a9eabce086.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: La Gi-Bình Thuận

a0f5d798c3049ff7de30b0a22cc5c39c.jpg

Gia: 4700000000 Triệu - Diện tích : 56000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hàm Thuận Bắc-Bình Thuận

be50bfb9ae9872b4b6a8068e40a6ed0d.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

2fd5604462006ffff29b315cf732e685.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

fecfb8c83ddb905c8a44b0bbd886cd94.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

56aeaab69af96a432e930b9ac5d82cf1.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đức Linh-Bình Thuận

5cd0a4d792d22281fc4947941d0e3e8f.jpg

Gia: 43000000 Triệu - Diện tích : 7000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

d84c7c3130a69514bda357e67ca5183b.jpg

Gia: 295000000 Triệu - Diện tích : 4219 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

87d2ceeb570358f92ec40bfca9e99246.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

b6b2ccc512a0afbd9ce4584b1e821700.jpg

Gia: 365000000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

1faa8d1051b292d2cd9e543de4d81c54.jpg

Gia: 365000000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

3cff53ca529f9fec9db755ae98fb048c.jpg

Gia: 316000000 Triệu - Diện tích : 4513 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

dc245d138b5f449809cdfdd98965d901.jpg

Gia: 224000000 Triệu - Diện tích : 3200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

53e58d128025341ec176fbad616afa30.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

c72eeeec88e213daeaa4008fd0398191.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

a176e1013d06014d7c31202ff39891fa.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

56cc4fe18975b24893ebc3186f6a67c7.jpg

Gia: 280000 Triệu - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

6f8d81de8cdbca0a9ff1d3090dcdbec5.jpg

Gia: 365000000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

cc98364ea624b1b646b32bbc0105bb86.jpg

Gia: 210000000 Triệu - Diện tích : 2981 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

4932db3f0c6da758d2acdb6a517f8ad3.jpg

Gia: 217000000 Triệu - Diện tích : 3431 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

1b8839d06f034d7492b43516d6e2c030.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 5000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

c0a2b5121509c7115de7a7db810b1bf9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 137 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Phan Thiết-Bình Thuận

3a9fb7f52c7460a730b4f8a42e7c7dc6.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 717 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: La Gi-Bình Thuận

f00f1f13ebccdabaecd88b89d7b825c0.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 717 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: La Gi-Bình Thuận

756881ed459a3a1b3914cba652aaf844.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 26083 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hàm Tân-Bình Thuận

5982660b4e24aacc24d236d66fe9f882.jpg

Gia: 78000 Triệu - Diện tích : 40000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bắc Bình-Bình Thuận

79d20fcdf34e7744ce6c361995e7ca0d.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 60000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hàm Tân-Bình Thuận

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô