Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bạc Liêu

27c822b76839b506df731e5cee2920fc.jpg

Gia: 1999000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

10080740452e46ce224377b85b442a26.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

65605409c0326b30766163715001a66a.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

9f86ffd0779ebd25c23972e99dd3207c.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

a863c88cf124cf05d69e4ac1d9038749.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

46d271cc2036f8fa53ffa33c767147a1.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

1830a4397cf2d90787a2d8d023fe9071.jpg

Gia: 7600000000 Triệu - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

f7d6f7269a9fbd52a4760b3ac571057b.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

451fa7146f9093d6e848dc8c9cb85899.jpg

Gia: 7680000000 Triệu - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

6bcd2151f9c69e64fcef05218b9cd19d.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

9576b11db07109330c2a31d4382dfcfe.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

628282b9ecae13cf291386440feda068.jpg

Gia: 1999000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

fb19e230ae2f2aee975ccaae1b69e88a.jpg

Gia: 1999000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

1e9569504f12f0a7e3703d6177d9e35a.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

1420677fd86f77e77b220ab8c2f9b8b2.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

880d3a3b05ffd5b6a0ed075228975eab.jpg

Gia: 1199900000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

6fe3ec4085720816d42cc726edab34e8.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

03da2ea4f29a5cd888165c408fa3d990.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 158 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

90e599c6524b085fa513f1618b435574.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

4acace72c67a429d2af0530b2ad71c18.jpg

Gia: 7600000000 Triệu - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

0226b2cc89e77a8b4a8c7cba82bff219.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

f3dc37b883fc8371f2bdc69ec12be373.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

396b5370c32f5badbbc66b3745e8a7ca.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

d352f856a7f39ad62f03131757ec5a9e.jpg

Gia: 1999000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

1eff347dac9ae17528e4b5d3604fbf19.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

ce884c06bbb78e1e5e899e11e51efe6d.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

3ce99d8399ce0976a1f0ef18b56e6596.jpg

Gia: 1999000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

0a0863d700322bb8de3da8a90a3dbd07.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

63e522b66580bcc58c1846be66c3f704.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

63790eab359875846502bd32a797c9f8.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

8e9bdbddac4035c48e531ed89a4e5695.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

933e4db4019346000eaeac0aa8459296.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

094b33ccde4ea96b16caab850ea06230.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

19f905702192281076889e872e6cd11f.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

8e01245a88ea13a70f0a6f01b8185a77.xlsx

Gia: 3840000000 Triệu - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

160b6d14b7dbd3f860596a098b229939.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 158 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

8b42da44226079794f5f69756797c631.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 158 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

157ea34a590b93588a192efba0d2c16c.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 158 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

e27b75ed4c99b04f992e5398ee943d79.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

0726130e28d735f95e01c3c6f351c152.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

d06d3a09da7e7ad4e72f267bfc195e97.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

329005f456dc08001e3383f7580688f7.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bạc Liêu-Bạc Liêu

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2