Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Phước

49daa08a28c58d01c57e45b496bd5113.jpg

Gia: 425000000 Triệu - Diện tích : 1290 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

99437dc806af72997ebabb98f24027e9.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

19917086bbe9845b5b8172de7a6fa2e7.jpg

Gia: 280000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

ac6c50ef39ef1955b5304795ad314c19.jpg

Gia: 489000000 Triệu - Diện tích : 123 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

57355dee5d0ad2061bf0757a4cb08daf.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

86de710d97c892046796ff9797e8ad3d.jpg

Gia: 395000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

d5dd11fd28337eba3a01885900f0d629.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Long-Bình Phước

260a12af3379b7c6411af1f7b164f0d7.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

62de129aec016b6f4f77eb1a1f6cad3d.jpg

Gia: 2450000000 Triệu - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phước Long-Bình Phước

09b603b7699662b92e0fd5e3585d4eca.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

279dafe6782628c9ec2725988a241c2b.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

0c674a90fc441ff0ba02a5012e01632e.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 640 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Hớn Quản-Bình Phước

b3a549814f6715be05296c7739e1f0fc.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

fbc7c3446f333a67d5fdcfe2cdde7f45.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 1120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

a312b70dd39ca6c4da04b111928f903c.jpg

Gia: 469000 Triệu - Diện tích : 123 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

37bdb78765bd9fe5d800a08d16a57405.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

3e84f718a67c264a98530fec1f196a8e.jpg

Gia: 48400000000 Triệu - Diện tích : 880000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lộc Ninh-Bình Phước

3146cfdc7d451d4c1e5d6b79c6765fb6.jpg

Gia: 489000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

77e06756c45495045941463f8ac2f9ef.jpg

Gia: 469000 Triệu - Diện tích : 123 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

6b2bee518ad0a1808c6ccdafd20c447f.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 2904 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Lộc Ninh-Bình Phước

fd906c8b530139e13df6c1ec27a2b7c8.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

46423f7b20c8458013ccd39a1da20815.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

9b3828bd783d0fd49e97e7c0ebd202d7.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

a90de54834d1de1aa8ec871b67ba063f.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

47d6bd56201bbae5c7e648debdabb28a.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

20542d61546f2f3db91d69bd7d7a0a64.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

7ba017e01d09d22ca3e0baea71b5ae19.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

47fd850d916bcf497273016587dd8aab.jpg

Gia: 490000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hớn Quản-Bình Phước

65a6294a4c76d0ac3f4ad2310aa68b52.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

dacbad1d82c28bd9ad153534926d9678.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

5791237c5e300ff8538dccda275f2b70.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

95b087a1f9498db929a96a8e6ece6b5c.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 14200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hớn Quản-Bình Phước

06f8215bd4f7b5e4a3430feaba126cad.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 800 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

2609981253068e584ff80fb3077a6462.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

fb221fcb4fa5c92b3a632ca3f7daa5f6.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c7c1945be288b165ecea12755c645731.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

5feaed17e307987971faa229ea3d34f6.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

5cf59427fac96edb8c5708e132c1dce4.jpg

Gia: 4500000000 Triệu - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

2d7b0fce4a2ad99c0161945e710d426d.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

44a43eeff4bb6a687ccf5efa06181447.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 143 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

c170ea088fb2b465390c33d1892466c9.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

1f952f2b32c4b54887e68046baf5b491.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

4c1b93c7e60bf9e9cd26ec8992be86ca.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

f8ebdeacefbbd629c18432075496aea8.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

de2522dea18af9324ca4a4d1dae1cdb1.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

0f935c5ed1d10e7efcd1602268d044e3.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

9d3e8924d18e9ac736c600dd27122273.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

f55c8e41a5a3f29ab8103d0dfd2cc9dd.jpg

Gia: 6900000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Long-Bình Phước

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô