Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bình Phước

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

d3ece58e0ce8f28f71fdf66138bd3e8d.jpg

Gia: 550 Triệu - Diện tích : 5310 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 12 Triệu - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 485 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

b08320cec7db64b39f750adaebcf95e4.jpg

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 3007 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 480 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 7.6 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

[Cần bán]

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1200

Loại hình: Đất

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

dff34778e7d5a240a6a7b7c14419a825.jpg

Gia: 12000 Triệu - Diện tích : 66

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Hớn Quản-Bình Phước

a71baa4d7481d4c0c2bd5778bb60fca9.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

5dec8a8110a5ba0d7984b89cf52232d4.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 150 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Long-Bình Phước

8d50e8721bc905a171af6e32c372f9c2.jpg

Gia: 140 Triệu - Diện tích : 900 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

9d3e8924d18e9ac736c600dd27122273.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

f55c8e41a5a3f29ab8103d0dfd2cc9dd.jpg

Gia: 6900000000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Long-Bình Phước

6bcc6db92957218044c9b64b6f78ecbe.jpg

Gia: 350000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

539c08879a89da3bc6f3a4d7af0dd346.jpg

Gia: 180000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

e04f61f4869a3c84154746cbe7a8face.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

577bd9da360ff20975e507fd011858d0.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e7907e79d6bc4a8630ba58f3c833b86a.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

4fd0a30079532b9d573a219316e15250.jpg

Gia: 100000000 Triệu - Diện tích : 32000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bình Long-Bình Phước

3f18703f65ed32f149ee02b36b46087b.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

1693230c4af4e6e7482f8978e86223c2.jpg

Gia: 480000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

f7dc0a512cbf47b4e1c751b845bfbc45.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

96ebdc32a223fffc3221c5f112825a93.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 19000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

6330a6aa1f1c354f15c714a17e3039e9.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

be2e34bd46160a573eda64afc1c8d208.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

e07bc604a826435423a3175605d56aba.png

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

ff0612ba5f1678ec4e310c08e6cb1ebf.jpg

Gia: 450000000 Triệu - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 1120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

9b009e994b7cb3eb0a889a44b927414d.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 1120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

2dc6dfded84fdc2fe2ec7a29b611ec58.jpg

Gia: 7500000000 Triệu - Diện tích : 3300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

e86ca702a7a3122cdea4be7fabbb5c1d.jpg

Gia: 490000000 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hớn Quản-Bình Phước

117c697340a45796f0ce2475e1f6a901.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 139 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

d08d6708870d85867b782dc58bfd1bc3.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

9402b5e6270acde9118d5fa296f190a5.jpg

Gia: 912000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

d8b4f742b0bb4427ae16ebb0a59a1dd4.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 40341 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

27a32ad340dc0d89b0a2ba5a10697fb7.jpg

Gia: 250000000 Triệu - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

9c45ca65f88497c5fd5e05ab2db58c25.jpg

Gia: 912000000 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Xoài-Bình Phước

79a4da5317b10ad215397c32a6272172.jpg

Gia: 520000000 Triệu - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

47f224a9e0a954a42085eca530d6cd0a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

2ac1b04ce98b01de1254ccfdf9265226.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 178 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Đồng Phú-Bình Phước

1d2109bb347d6cacba2b8b014d88beeb.jpg

Gia: 450000 Triệu - Diện tích : 275 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

641b0f5633f42cd1e31096cb1a65ee06.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

c85db3797a20367950a81b42594592c0.jpg

Gia: 1050000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Phước Long-Bình Phước

f6bb597ba6fd537757aaa1da286fcc71.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Chơn Thành-Bình Phước

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2