Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bến Tre

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 2.39 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 85.7 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

d86ba2166aba9e3b88a637006e5403e1.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 79 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

a08f9b7b8abcbc35dbc9d4a6e5c67d1c.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 5200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

953ff9104b5e35e3c7129b9b0e75b055.jpg

Gia: 4000000000 Triệu - Diện tích : 2666 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

db0ffe30cac1f527b8050fd30589bcb8.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

355193bb2ca1159b572acb5edc312208.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

aafe44679c848c73376b2f806381399e.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

1f58aa76ef5aebd609451b647fe03521.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

62d8c496d3ee0b71705f9da4eadaca63.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

8a29a7d1c8bc76af9d4e6a11c009fa6a.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

70954778ef278bf3d93f86b071f29c3d.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

7d9c6e98d617b18a35f99472856deeca.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

3c91e0d072acdbdd4765d4d709bce118.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

87c621e34f20425858da7b9bb79328fa.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 501 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

6b32ea96aa5aefe6dd34a4493e174ab5.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 494 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Giồng Trôm-Bến Tre

c377c86d4998ca4f5b6e7fec51e0e8f2.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Chợ Lách-Bến Tre

d414ca1da1d8654e4d5fe46a74e1b420.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

f275b38941398d1cebbba069ec401672.jpg

Gia: 4500000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

a5efad462de53e98aa99a15357781e04.jpg

Gia: 3850000000 Triệu - Diện tích : 3500 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 870000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

e1aecae5e10dc69219206675fc0d2c10.jpg

Gia: 13900000000 Triệu - Diện tích : 2099 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Giồng Trôm-Bến Tre

7ea1598e5cf48f771b5df22879946183.jpg

Gia: 1200000000 Triệu - Diện tích : 2690 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Thạnh Phú-Bến Tre

02e59b89c41556a81988ce9dbe7c442f.jpg

Gia: 1850000000 Triệu - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

686eaafa02e56fcffcaf56291346b66c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

3df48fa860e95419491096984017d17f.jpg

Gia: 3700000000 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

0bd15ed6414af1fa2e099cb94c4e069f.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 494 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Châu Thành-Bến Tre

c9bcdeab6a051a32e16270b93eedf404.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 198 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

54e016c2fb4a4e69ea3799578522ae27.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 794 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

eb86336742ac9d6467dca41d3534e64e.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà hàng

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

e290855943d61d1aa12fc60090115a69.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 440 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

1dd92ad413d2509410f64b825b1c4380.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 3071 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 4000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

5c4c64a4ec93fd4b3cb8d6395f2a4c27.jpg

Gia: 1250000000 Triệu - Diện tích : 2005 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

040d02f3cf35c010dc868f0a65f6bc58.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 5300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

2c8d6e1d880269786bfe43eda744ae24.jpg

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

1d4b324b725a0be0609f8692bcd8846e.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bến Tre-Bến Tre

1130032b4a68e9fdbd47057f3cf12a29.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 188 m2

Loại hình: Kho xưởng

Khu vực: Ba Tri-Bến Tre

f284274381489d3a5cc44c52e95c7b1b.jpg

Gia: 9200000000 Triệu - Diện tích : 25834 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Tri-Bến Tre

f5ca72a2dd048f20be548c49c552ac59.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 594 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ba Tri-Bến Tre

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô