Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Bà Rịa-Vũng Tàu

5ed793a68c1a73c27ce5c63d1cadbbe2.jpg

Gia: 8.6 Tỷ - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

45c58973595411fd0167008311485516.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

f4f5d53d761ba94898310bb06b174a50.jpg

Gia: 760 Triệu - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bà Rịa-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 730 - Diện tích : 196 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bà Rịa-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 620 Triệu - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bà Rịa-Bà Rịa-Vũng Tàu

e236093de5c7a3310bb2f04cc07d2552.jpg

Gia: 1.12 Triệu/m2 - Diện tích : 2005 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu

adb9f977d564945f48e4b28da0685748.jpg

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 167.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.5 - Diện tích : 500

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

c20bc67ffc67bd3e5da8d5a404526e61.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

e74a8abefb66b89ae9423f65078df989.jpg

Gia: 3.3 Triệu/m2 - Diện tích : 167 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

7aef9039c7fc051636284b5a34845605.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

373c227c1c2ec39a44360bc504cd3267.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

9f28a39c8152b0d0278b6bc275544dae.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

cfc81a17ca5acc585b0caa2cf760de46.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

dbf51cc6f6cb3b6ce76fee717df79a94.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

3caf3548b76c47ebf37df689fe61ea17.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

3022fdb21ecba361af1434c842e443a2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

74410ebb92d77826b4836eecd47b2cb2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

c723b45c9c2120d71318f5bc9c673b37.jpg

Gia: 2.131 Tỷ - Diện tích : 2031 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu

d0dae836cb88290968b2e8d7fc4e44d2.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

d1028840e9f65357a2e157a68baec66f.jpg

Gia: 1.5 Triệu/m2 - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

8b31334138fbfd222a2d2590c9412eec.jpg

Gia: 700 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu

c9bc142cc75f4bac2212e5940adc4679.jpg

Gia: 1.1 Triệu/m2 - Diện tích : 1696 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu

50d7f954956dca9285fdfe8a230bddd2.jpg

Gia: 6.6 Triệu/m2 - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 230 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 6 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

f1aa291f1dc7366d7e0440b428b438cc.jpg

Gia: 500 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Bà Rịa-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 530 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 202.5 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 60 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Thành-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 21000000 Triệu/m2 - Diện tích : 108 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

Gia: 21 Triệu/m2 - Diện tích : 108

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

a4eb179bf43f5198c4edad80c85ecb07.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

a6651bf136f9ccae8ca41616a596e4e4.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

cdf277fcb296cad091000f114fff959e.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

66e284952740f3bbcb509936ac35a985.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

e29c7496f5caddc635b133e12a912a74.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

6ef3228fa9defbd3cbec537bf13d71e5.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

94f1e2de52b4f77642d87fe07c59a5fa.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

c335457707425e2b9be94925f0be4c26.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

cca9a37b5bc39b4a2af0bca8b30b6dd9.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

9a7b63523e1194041c5ff80f012853e4.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

e7d307345f792473bbcd4b7bfee1d5cd.jpg

Gia: 1600 Triệu - Diện tích : 73

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

4c93c45589db30c66dc17996f7d7168e.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

244737f596799feee2a2b17af84ce80a.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

0a76a0d31782e55b1fa7d1b6bd9c04a9.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tp.Vũng Tàu-Bà Rịa-Vũng Tàu

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2