Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đà Nẵng

0b308e8f65e3ced7c16c05c13049abec.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

216d0b38b07b761b28a034846f14cfb6.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e869420f53fc0d4b02e13360c3c8aa43.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

bc6e688fe95ce1116742e74397be1c91.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

74e8f57d02484fb4ebbfec97b4d4a73b.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5c2a61f9c36d8890edf78b84ab4d3e76.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 490 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2f4595cc8efda6966150cadd3ea3a3ef.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

587e54b385aca25e26d0252a20f8f787.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c5c1617ed84d730ff479a27ba7846b20.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cc12fe804e6771fef55ac8538636df19.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2245d656413742d780b50d1b739a5a15.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

170b718f9991073ceec84a3f5455fa48.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

cb57b209a742f0f090b3938e4c133f19.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

23a3dccd60e889dabe2c3e04bf207a19.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

077e1caab4d27adce2d9fdf0bac8ada6.JPG

Gia: 140 Triệu/m2 - Diện tích : 187.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

d179e1a22548c4e3d608bd0712320383.jpg

Gia: 115 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7f1f5488e64fa8289a40bd19596d4aa6.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

e68fbfb8c9f0ed2f2b9983de589e0899.jpg

Gia: 65 Triệu/m2 - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

62a65c23ba3dcb9c1867c3f4cc1848aa.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

260a2ee0e3198732b7bb14463ec4c911.jpg

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7dc51a2f33243a15ba37f3955555569f.jpg

Gia: 52 Triệu/m2 - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ad4e9bd86f1f7332bd72a1bb5b269258.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

4bb5742782440f4b6de6a473aed3eeea.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

3d669d59c3d0f8fb5c02c17fd04013c4.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2a99c6eaea0c99b38e9e765722c33cdb.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

db059baa38820d599cfbccb604782514.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 114 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

74c2cf1136cc5700cbd9b7b4c1514aa1.jpg

Gia: 46 Tỷ - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ec24d59be9a8121d5d0fc1f7dd6a57e9.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

be355a4e012c0097c4ccd1dc886ade83.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f4ca59a076c07b1ba1c2fab0672c2043.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

1d6a8fc4bee16667e8e44d4ec00dc6a2.jpg

Gia: 28 Triệu/m2 - Diện tích : 351 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

fa45c738911ad4823852a0e7f6c8eb51.jpg

Gia: 30 Tỷ - Diện tích : 1156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fffe30596e7458d8a02e48ef66b3590f.jpg

Gia: 45 Triệu/m2 - Diện tích : 3000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

8485765868b6a105ffa58f712f4a1e22.png

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

eb937bc06101c194e48762c85a4dad6d.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

6d60224f8b0396a60e2920f92f7d44da.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e8faf403bc115f537413fb3166cae0e4.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

a7a9c0488ab3758424da7ccff73363c8.jpg

Gia: 250 Triệu/m2 - Diện tích : 2634 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8927532dcb0042407b6f9883b369d525.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

88c84cf1e50dd1d83b776cb04292b946.jpg

Gia: 2.45 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f8d691f195f45c24c48d6af51b67c24b.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ff6813acb211ca034386c1c51fc99fc9.jpg

Gia: 120 Tỷ - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

4f14bc3f83dfd788a2000197e8fa8c09.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

6ab32b059c771162a1c67d7e365b7f3a.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e84f3ab056ae629df16642bd8841617e.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c4ef72192c1789c809fc71fa15c60feb.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0619321776bbd28e8404b969214d3771.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7738fb53f360fdf853974374c65a3818.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

0dcb5fad7a00b74e41dffc75ae642362.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c822e702337bdcc8d308eaebc3c70650.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2