Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đà Nẵng

e3d6dbecc80dc89eaf2701610bdb0846.jpg

Gia: 10.5 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5be0fa187e75b1f64cc3aa8e7abf79da.jpg

Gia: 155 Triệu/m2 - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

d160696ea9a758c1e3af16f2f0313cb3.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

610e707a85992ab8a404008527b1b5ae.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

3ea85d7c1e0023a25e71469d5dec30fe.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

21109774a883ecc91daacc9cf79a20b0.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

b7f81c16d9f2cc6ddd05691c480dac20.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e2ebae6f7fafde65da89a417fc8e427b.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

aebfc926d463fe02230f4fc9076df96d.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a7509d183046903bf172456179c9c8f9.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

17eaa32be1aa4f2554e152e2af2dd755.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

42b56b44bb70962abc18f52f5b1ad557.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f163909dc3e707af5603c9e566c6b671.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f62731d0809f4e0aeba6dc561a95617d.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

fdd529f5fd7ddf9da484dda61b1418c9.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

32d1c854e8103495131a237c36ba3bd3.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

752a7051925c5ccb4c02302c76c13507.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f62e81079dda0bb860ae9e7152aa68e3.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

649c9a81c74ca54f70784731483f916b.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

1715885b14b6982f9a2f8d622435655c.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

28bf23f2bd8ccc75f763da75c8abc4ad.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

a06ae4f05bf716030fa8c7a28cb24963.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

d8e0753be267c47a204d96867351351f.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5caee241e5e5729366e3d9f4e5a064f7.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cbed114485ce44cff39bdcfee67be35b.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c61b272cf5e8805f99315348ea768e32.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

770dacae6cee10f0af59dc0d029988ba.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

b9206f55d884f0dc9ce54452d9a79bc9.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2c6e6de5096e49722b2643a128f3ccc7.jpg

Gia: 80 Triệu/m2 - Diện tích : 615 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

0fa7c8b15ab863a9c3e95c9e37b56345.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

392beb3f64c4cbf7431dd32e14c1084d.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

518f458189400334a5cfdb82932f5994.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

56fbdee7f4e3dbc015c647d51fdd83f6.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

0fe8271bead0b3eab6cad29f82e9754c.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 121.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

4efc6cd0f0140fa22b20237e42e052bb.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f187583a64c3be45747d1346a37f8ae9.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ab0cb725d56575d3f0b26948c74c141d.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 121.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

3f59172781d2369dee453062364b2e0d.jpg

Gia: 55 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

51242cc0adf474879beceb0fbd561368.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 122 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

0b308e8f65e3ced7c16c05c13049abec.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

216d0b38b07b761b28a034846f14cfb6.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e869420f53fc0d4b02e13360c3c8aa43.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

bc6e688fe95ce1116742e74397be1c91.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

74e8f57d02484fb4ebbfec97b4d4a73b.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5c2a61f9c36d8890edf78b84ab4d3e76.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 490 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2f4595cc8efda6966150cadd3ea3a3ef.jpg

Gia: 41 Triệu/m2 - Diện tích : 322 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

587e54b385aca25e26d0252a20f8f787.jpg

Gia: 42 Tỷ - Diện tích : 252 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c5c1617ed84d730ff479a27ba7846b20.jpg

Gia: 23 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cc12fe804e6771fef55ac8538636df19.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2245d656413742d780b50d1b739a5a15.jpg

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2