Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đà Nẵng

ebad0ecb40996ffc2337b88cefccc1ec.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

280e4ad49f07a0aa5aa49287dc3c506a.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f3f68242fe53b4a0ea7b122fca218b2d.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0ac91940d0d1705bdfe4a7f3650e41b6.jpg

Gia: 90 Triệu/m2 - Diện tích : 636 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ef43c969db79bad0398d8cb9e2d07c90.png

Gia: 58 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

630aab72b9b02a3f2ff606ac2e145cb1.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8d1667171b9ca5b2ed4e65659f279264.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

73d93ae3e88e8ed1a521714047e570e9.jpg

Gia: 38 Triệu/m2 - Diện tích : 276 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

693d21872399eb481c15efb0fb23f7bf.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1d94a205871e894780ed02a71149c17f.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

ec0a4c58ede2a19d9fa0926f62f708c3.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7a265106cd7aaa15a17a188c9f16a836.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ec4975b18bc452c3f1df38da283158e2.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

b459aecfb02a0bbc3ab5114492a8d246.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c322441c18c80a9e4416ad3dbb527459.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5fba55362286a77e5a24bfee955fc322.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

cebebe9b8c37460c546e2f78b9f715ca.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

53072a008b0fed65c0dd3e95e9298471.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

70a338664b3c66734d7eb96ead1ef6db.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9e00b7cb17c3589ab3a3520d8e6913f9.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1cd4e59576014c87fd9612ec28f4d6fe.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

927bcbac0ef2bec3e8596695161234bc.jpg

Gia: 1 Triệu/m2 - Diện tích : 617 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

1d04dc8c9ada4d3d715e47bf0c6299f0.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

e9aaa558c05cfe1371ec05afc744c96b.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ba320fa2d5e9889cba4db1496397914f.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

a26c8024769672c5641c6067b1daf437.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

f29fe9cc78a6067b64131c9a24252f8d.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

c44e56330457a7bf73627a8eeeb649f0.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

40c5dfa654f68af0b61d5c3df9625077.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

3986026fd9613a1c96fe0cef3a4603f3.jpg

Gia: 13.5 Tỷ - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

6a28bf257a697cde5652de70e8303b1e.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

23f33fb43314243ffe820b782ed16975.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

bc8b6bae150675db68a2d115eadb6137.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ae0241c96998bf265a0fa40cd492d149.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

b2836161172cf662498b410a1ae590fa.jpg

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

91355afd358e853050a3d3cf4f77e71d.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

833a0f291871b118a8e51a9f39769eba.png

Gia: 150 Triệu/m2 - Diện tích : 2700 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

e60dad38f46702d95fa0770d8014cf44.jpg

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

590b9496b5e5e17217c2194d79a40880.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

38ca7ea6e37de14c92bad47dcc393df3.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

682caf1e7f010b376b4b98cfe3bf36ea.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

326b5a465bc8cb59a97521fe3574d1a3.jpg

Gia: 42 Triệu/m2 - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

a7fd23fe39c2943cf98b99027ce2d85d.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7bf4c9685ad2ce9324c2795b13465c32.jpg

Gia: 28 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

503d9a79ca4a6c82191b5d9f1c5a4518.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

28d3cadfd058935db45d956b6a7281d1.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

8c622179189f76389c4232f919b02aff.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 312 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7d29d479f548c496be303d95aced5610.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c26ca8e74f755ab6acf4cfa9f793cf57.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

01f871961519ccf0fbd03ee526f55c43.jpg

Gia: 52 Triệu/m2 - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2