Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đà Nẵng

597d41d6b9c865ca905b5660a5621936.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1156 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

97c6211094acf7482b053fdfc3b854a1.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

efea54e527935ba27130d241eeb3354c.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

9b11297cc8ad05f6e4b912d5b434238e.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cb04affcf78ecb5bcc66022bf282c1a3.png

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

133fe838c1babb71cca524f9f86695a3.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

025c136ee61fd28455efb47687453e57.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

d0106f6e946d73f27935ff260cf5ceda.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

20ef40c50736581ec0e6d1a9f2d728e8.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

1c1ed2589f61dcd4fc8a4a865878521a.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

d123dd0b81bfb10d5ec072813cca3497.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1808 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f9218be9584f1b97c33d83e41f0beadb.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

eb3c9df6f0ec0b5c2d61ca2c7dbab2d2.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

0ddbc4f6549327d65568398b59239397.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

1e540b5d7cefaf63a5f1de249b3a0a2b.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 306 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

3c9d2570934dc3783cb45a2ae60a3bb2.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

1caee64f4aab8ba7260ff67ba8c92ea7.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

f29768536763c6f1b40f1ec4e134ab1f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 540 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

095f60b037a85dfe1516a85bac7639e0.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

07425345006d141b3cbe2aa651c1013f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

92ca4ba0a803997bcdea7cc5a50ba23f.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c06a88723d9ad9ae3c697c31cae12fc6.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 304 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

a8b2698b7f38c17332ba6b64829d61e6.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

be90a9bfe7ebbc658e1bb9f9c8ddaae4.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

2e37e2bf826400bada87bdad0b3fe427.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

59c562fd96eec5f3f9ba2eb9eea1f416.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f180b2d793488e01bbc0c49915c85a02.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

2d02958e3fb9e70220b69f24deb6cb1c.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

481f1b6f3b2fe4f3510624b0240e9d00.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 320 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7a7b0327c7de5e4459e4947906ed00f5.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 300

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

de46e3566a58776513d76baffb5ec483.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

28b47c4ccaba066cd0222c5c56efebfb.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

04a6c2c56d709c03ccd19655c0a00013.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 82.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

3e66e8fd4e52b0b8b404a485d0d3bdae.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 500 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

0f8e1941d368ea29fbfb61194ab4667a.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 400 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

21e78d540f4a66c56c4869c1dba2d1ec.JPG

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ab2001baebba1fdad448a97388bdbb3a.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f2b22de37cc3234355a51c808e6783c9.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1225 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

97f4861bafdc0d3c42f0a27ebecd0187.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

933028bb5bded7b65c0640bcf4075801.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

dffdbc698327e4fd93272e1ea4d47cb0.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 306 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

5de81b127891cdc3eee8d9cd122e883a.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

9ea95be164481e4b895fed224d1b6e64.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

f7d34b507f040a9391c706b3663f2a7c.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 540 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

79d1ee12003eaffa844329809dd23647.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 223 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

4ab3a95fb9622530d61ca74a805eaac0.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 420 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

f63c5be7edba7a03be5b8e4a444c2667.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

574bfadf82797af36f4fa5c0da07c459.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fb6fa52cb9fde37d8f53ca14e9da9f75.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2