Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đà Nẵng

Gia: 17 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Liên Chiểu-Đà Nẵng

Gia: 90 Triệu/m2 - Diện tích : 636 m2

Loại hình: Đất

Khu vực:

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

Gia: 153 Triệu/m2 - Diện tích : 252

Loại hình: Đất

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

c08f5f997b86049349c24203e65f7100.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

a2e51ac5ddb1366b74333275bd79531c.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

577723e779f17eb08ae02ca3e7700ad4.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

84d514f71e9deca738c76e1b31fc96c6.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 6000 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

66f84eef6d272897d160708271ad7c79.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

8af77bb5e41129ee55700efba7f6e2e5.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

7ad750c58d0c4f1cf759cc2bea233fd4.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

c44814dc8b04425fabf95cae8a33c78e.jpg

Gia: 160 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

61671afb50e805b8c996e02c7ce0ed95.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

d373c1965b0dac1752153ff6b0a57409.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

de27ddc534b7460c955d9c9a5d9fd1b8.jpg

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

a981facc9ee18958653daf49cc40d920.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

c0f7a348b1b3dcec2cd486bc5f599ec5.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 121 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

95fd35cc83cf458a3f0f3d46eef2f3b0.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

8815c666e288941109322a0ee3b33e58.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 367 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

273e97a7988ce14f242b7ae829bd4a2f.jpg

Gia: 13.5 Triệu/m2 - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

720fd6b3dbb0b34eacacc384357d54b5.jpg

Gia: 9.5 Tỷ - Diện tích : 151.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

78282bad796083607d2b3235dd79e434.jpg

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

11d113ecd0c9bd2ab8e85b02a4fdae9a.jpg

Gia: 30 Triệu/m2 - Diện tích : 270 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

44c27cb7d5b78161cd10dcb5c2e4d9e6.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 345 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

2b655f55bd8d105746787b514936656f.jpg

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 262 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

08d696b7dfe1e7eec5548b44b709d79d.jpg

Gia: 85 Triệu/m2 - Diện tích : 292 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5ebfe0a54989871b05d09ebbea196a3e.jpg

Gia: 26 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

fd38dd7935dca33fc615eefa45f70bb6.jpg

Gia: 110 Triệu/m2 - Diện tích : 850 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

022e9a531f4dbe51e20ce891830a4ab0.jpg

Gia: 22 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

ad52dee2f31d22de25ab10dfeb2867b6.jpg

Gia: 160 Triệu/m2 - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

d94c0b8212ec956af03eb8fc8a3bc8ef.jpg

Gia: 155 Triệu/m2 - Diện tích : 375 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

91e3470520a5454807b138cb6f04e82b.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

78552271cb98590e2bb9188ab809c6de.jpg

Gia: 120 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

dc9e4fd19b116d0683ba7a1cec229d89.jpg

Gia: 83 Tỷ - Diện tích : 617 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

9e7db96141e7d8e9d88c7eb294424181.jpg

Gia: 53 Triệu/m2 - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

3b51679a6000ff7efed752f82ecc7321.jpg

Gia: 18 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

b22770b2591e1acd39b2355d0c0b3caa.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 121.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

8640897c532dc9d624eb3543b4a65754.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

5691fc63b0b47a5120dfee9edf188167.jpg

Gia: 40 Triệu/m2 - Diện tích : 367 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

b23f49d8ae85f311b87a404ec37f7929.jpg

Gia: 24 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

92a50999eacbb5202e0676d1cd820985.jpg

Gia: 95 Triệu/m2 - Diện tích : 480 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

fcafcff6c40b18a04a220fbff8c74a55.jpg

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

f8b6ed16280726c3654374d8c15d465f.jpg

Gia: 210 Triệu/m2 - Diện tích : 504 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

6d39dc53bd3a3150dc3877d53c8f6bde.jpg

Gia: 90 Triệu/m2 - Diện tích : 636 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

7d739676929e60e75d775dab2376fa6b.jpg

Gia: 58 Triệu/m2 - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

45dd0b0ba2177472c3be3c2fa6528cfe.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

fac95e6cab6e9b9849c64df92f9c72c1.jpg

Gia: 75 Tỷ - Diện tích : 1410 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hải Châu-Đà Nẵng

cf4e8e6962520725048a70818b42d1b2.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 256 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Cẩm Lệ-Đà Nẵng

9e0a79c8da65c7590d830ba49b8e0ccf.jpg

Gia: 6.2 Tỷ - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng

a2c04e682e0944797509cc20c564ec88.jpg

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Sơn Trà-Đà Nẵng

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2