Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Tân Uyên

b2ea1c0cab876fc70cb93fefa928658b.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 52 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

6348af31b0e2027926430c495a894f3e.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 133 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 792 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 968 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 590 Triệu - Diện tích : 630 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 219 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 300 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 560 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Phòng trọ, nhà trọ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 650 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 195 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

e3f4a9101e102463b420bf15367f1cff.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

b57afa58a280260774ee640a3a57433a.jpg

Gia: 1470000000 Triệu - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

a675da39222f9e3e3d80cc86776d3c8b.jpg

Gia: 4200000000 Triệu - Diện tích : 543 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

a542035b718390f0cf7695e98ef5aaec.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

f3cebd07fe30de38886378d282e6dce4.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

4e2644ad8a33f69b87beba5ecf164523.jpg

Gia: 1600000000 Triệu - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

e64effb60d0b0e7e4457d6f130c87020.jpg

Gia: 500000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

12fdcc1e5b37496fab5f1628e8850ab4.jpg

Gia: 650000000 Triệu - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

5f5090119910461cdbf25135878f415c.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

d842a8027dc2b9cbd87ee62bd030f3dd.jpg

Gia: 750000000 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

eaaf588c3c1e5ad3076a7573a7da0f57.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 2733 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

cb1231e6887bf0d44484a75091a34daf.jpg

Gia: 2850000000 Triệu - Diện tích : 330 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 3400000000 Triệu - Diện tích : 432 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

53ff7a76acdbe216f8e2e6b2b8d7691e.jpg

Gia: 630000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 1000 Triệu - Diện tích : 1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

c6d6aaf13bac2b3351a6477d90c25908.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

c0192b3c5433f9000fb31a13609e60fd.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

68fe0e34952b3ecad76982322bd81421.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

21780afb3002d375cd36dcf4bade9e63.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

d2099b70ccdc978f8145253f19f21fce.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

ba10cc7742dca02b2c261ee9a51ddc8b.jpg

Gia: 3600000000 Triệu - Diện tích : 2733 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

fe49e9c608f7772bcf0f8769a2ee26d0.jpg

Gia: 700000000 Triệu - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

281f7d0eb535b455206ff83f0c1ed2e0.jpg

Gia: 680000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

1be9ca1f5127dfa18f82b16515f99795.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

cda9dee5db177ebf8865edf53c9df467.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

f4261b50857e2c1bece8463e05ce2c5d.jpg

Gia: 580000000 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

a9f196d3925d9e1e16f2366545a16f59.jpg

Gia: 560000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

1d74cfecd1c3261508bf0b5135dfe336.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

e099cd11a9f4f4529b3562eedb7cb9ed.jpg

Gia: 960000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

a0e96ae172750939edf1d7a62230e999.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

25910d06a8094ec06c38c3dd7c2f93e8.jpg

Gia: 800000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

79de3b06729b24eff77d00fcbd06efb9.jpg

Gia: 4600000000 Triệu - Diện tích : 449 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Tân Uyên-Bình Dương

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2