Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 11

cc3761e88cfd455e6aef9c5bf9ee4cb0.jpg

Gia: 2.43 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b8d66a6e190cfce585843892f234cd31.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 101.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cf3e6367309e1af36e8450245fe58b1d.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 255.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e922df421ae67206b47ec8dd3f17ddbd.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 1.75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cb5fed79755153e56134087bf7bff2de.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5ed3fe2fa882fa56b5b4baf2acbabe35.jpg

Gia: 3.08 Tỷ - Diện tích : 173.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

66c1ac4bacf1a126f66cbe9632d76e73.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 76.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

798f83b517572932f816d14e70635d80.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 72.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2dc27a1868f61a1ffa00d7de1f314357.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 89.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e747f8f67bd979a78e7a18298a3f52ff.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 180.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

53b78b7a6529361ad7cd8b5b711caf63.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 66.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d80061582746b5ffcfeeedcea9fc3007.jpg

Gia: 3.38 Tỷ - Diện tích : 231.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

dbbb26646629ac75de8e2949bf193640.jpg

Gia: 3.93 Tỷ - Diện tích : 160.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

28d41b5692b50e91b8348f411e8737b5.jpg

Gia: 4.83 Tỷ - Diện tích : 209.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a528d4e994028032b440d11cf066cc86.jpg

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 95.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

29777762a4d5312953eb2e33a8cf5783.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

10.png

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9.png

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 8.7 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1e1a4c19da2cce5439aed7547aec93fd.jpg

Gia: 2.9 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a8e9f72d7c7118a8ebc2c1ff383d8050.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9346a856d6bd4c03194c8868c1a62e7f.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 897 Triệu - Diện tích : 56

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1245 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.39 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 70

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1650 Tỷ - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 155 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8d3379e9bfacbba5127ee5250f2c670d.jpg

Gia: 3.85 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

385bd05388e73c5d848837fc42d3d09d.jpg

Gia: 2.48 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1ab352834fff6e5a3f372d4f4c3d39da.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.25 Tỷ - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2500 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2