Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán An Dương

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 185 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

0d5ccd714cf57f9a2b373b38d5a236c5.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

4e845729ec9db1f247cbf64c4ba2ecf3.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

581ecbf6021652ea3877f24544085626.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

934c048c7295aba809d6d9b37a793291.jpg

Gia: 1.82 Tỷ - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

eae68849e710879c3f839b32c3cc7e9b.jpg

Gia: 1.47 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

8d0db5930de49aa4552a576d90f2a3c8.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

ec0cb99588484ae92896dabaf32db145.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

c0d01a09bf12a1f897ebb27779b5287a.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

fa45ee5d47f19d6fd1e592e39f0d970b.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 102 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

a3fad41790a123a36c677aac25a932b1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

d73763cb492492a008609a02b4dd744f.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

472ae63fb37f04d40e7f1a870e0aa577.jpg

Gia: 1.5 Tỷ - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

af83f9448c9d70282f2191ea0de0c160.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

57c655f8a71972718dd7cec82175a5e2.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

e341196ea541d7d4669bea7738a69c95.JPG

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

41b75bbba20176f3822b8ea8d21e44c8.jpg

Gia: 550 Tỷ - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

9754e2d6809b14d08f7477f4d17b7497.jpg

Gia: 1.08 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

f549db0e179c25dcb3a76f04251ce684.jpg

Gia: 1.64 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

565a0ca8ade5b20eec3bfef9657c63ca.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

b8e19a68f9e538d9e27dddca625a70d5.jpg

Gia: 650 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

20ce2e04a81657dc2150d202c6729ae9.jpg

Gia: 22.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

8a6125531f5e1ef569d84694477c5edc.jpg

Gia: 1.49 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

d7763f73d149ead1105e7c0907ed2158.jpg

Gia: 3.8 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

9bb0f91316e13491584330fc8dc48c28.jpg
[Cần bán]SEOUL ECOHOME

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 180 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

59bd355f39b05a725844e974aafa7060.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

82a4e4445a6c979ee0386909b1b6b256.jpg

Gia: 650 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

f2b1e342784e82265b5d9af2e97ad5a8.jpg

Gia: 16 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

97863906d9228cbf32f5d48bbc2042f9.jpg

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

7aec402fb12232a68fed6a1eab467ae8.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

366e3ba30880dbf2f805090a6b9745fe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

426aa36bb86be7a4fb6b175741c27e8c.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

b3b337d9a543b04e0d597fcbfbfab5cb.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 134 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

eb2cff377a93911e80ea125c560f5780.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

35e903ee8802d11148dd0bb6229cfb6d.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

5906ce384789e9d652e5efbad2940352.jpg

Gia: 800 Tỷ - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

bc2ad11e491d115ee55b4765e250d36d.jpg

Gia: 990 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

f0ada7f07ce56b75e13fc77c40c58e7e.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

71875e8139db8992056a4fb837f36cff.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

0b38be9eff8e11be59b6f6faa3ffb146.jpg

Gia: 779 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

a3c50c159ccbcb68f6c176e157c7cd5b.jpg

Gia: 1.177 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

1b8edea950750facd09013d89515a4a0.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

35884fa53d7812d845e234049a39fbb8.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

d4a1cc55412e4c25094487eb673f7911.jpg

Gia: 750 Tỷ - Diện tích : 103 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

a6f8fb4a05cc28d539611c50e600eb18.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 119 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

f71f2c4f4a8d763846a155a1d0236bfd.jpg

Gia: 100 Tỷ - Diện tích : 6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

eed6154a6f3fd090767ab15d37ab794c.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

0708ad2317acc64e9d87a802527096b4.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: An Dương-Hải Phòng

05b351da6ea81354d4e2214e17f2d8ac.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: An Dương-Hải Phòng