Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Hồng Bàng

b4c59eaf4d508e208bf7d5ffadf9d39a.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

0387551efcd340a3c6e0a17535a459f6.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

7c602bf9780ff37b6f2d628ac7bb22bb.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

8fcf2bb94bbc393b2540cb6a10b49bb6.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

cc145f6620b3cf2cb637637bcdf6e2c3.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

8dcd57356471a60c36fe8df20df108fe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

2837f56f6f4a061ab5e836e3d88a5c72.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

8edfe9c4a30d62b31bb6aeb3a16fad8f.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

3fa94de245c6c53ee79147dadba24785.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

46c9235ddb8d860f027c3062636f1482.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

d7a5d42069fafb4750e2cb8b21629e59.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

5ca53b5a58fc1e47e863134e3636a3bb.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

d138023455366f4ff2b983b0b349ac84.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

156d28c36d94050441595de6ba84f7b4.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

4478279baf7a52f031b1eff9a35fe065.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

811876002a61cdc448939e2b15a9bf81.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

5bdb1a8108681a810525fa71207acd36.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

6f0f4b4d417f51a22730a6969441e2cf.jpg

Gia: 5.63 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

3752978ced6ac16ca409a7ee507750e3.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

6a9a10ea76c3970055604be31e340e50.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

abc8c89e8785d437384893d060585812.jpg

Gia: 5.63 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

43aed41f97b1c6c72acedc403cda9816.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

74dce6d32fdd34a859491f6dc2e9b809.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

b945275c70e1ad03467a4049a844b36f.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

caff42bfc97ca2573396cd089b6ee520.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

fbc2b486c7ea016b1e5db56342354bd2.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

70dda45557f13b18f77f64964a8774e5.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

b71394b368a7253e4636e81d5977d835.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

0300cd2ef311408242bf662dba9408b6.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

3510f899f1014dac448ecb6b235654af.jpg

Gia: 900 Tỷ - Diện tích : 46 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

fcf62729a933fe3982c0a53721268b6a.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

16b72c18aec0472adfdb8a9ab4fb709a.jpg

Gia: 37 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

825bb430ee65efae54f89f6e9d5a7230.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

c954444fcd80fb0fbac6de9ab65bd2b2.jpg

Gia: 5.63 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

ffc696c2b9a835481edd0856341dc56f.jpg

Gia: 5.63 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

003053f8631a6625bdcddc163fce62bf.jpg

Gia: 5.63 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

63025c45727d705a52bc2ba0a30c703f.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

0147a9f63610c7ec8502b4aa27885099.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

4ff620cae2ff31edc029086046c4f677.jpg

Gia: 1.36 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

2d2ab40fb1fad93ccd1517163fea8384.jpg

Gia: 102 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

6c768cb6eb1ff78a368fd0e25f03cc88.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

4c31d24b1602bbe29406f1d2abdb41c7.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nông, lâm nghiệp

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

b34782b30042fb0b853d886c0cf45fc5.JPG

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

160026593a983ebfeb54de3d2f93b3a0.jpg

Gia: 1453000000 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

3e400555673582bac739cbb2d2f29576.jpg

Gia: 1450000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng

80c7386a25771b50ea67861516e1ba22.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hồng Bàng-Hải Phòng