Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán An Phú

9f260e5c3767bbc34281482e224424bb.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

735f3e34d3d191acc4831445b85283cb.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 136 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

9c458d36d501761b93b7d1c95068e022.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

577176c02b4a136379d08633254a4b4a.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 135 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

fbcb6ad8cc3f193b2ac1253b1ea3e803.jpg

Gia: 14.5 Tỷ - Diện tích : 343 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8df7a4f4f27bff9fba6035d3335ce734.jpg

Gia: 83 Triệu/m2 - Diện tích : 115 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 77

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 7.3 Tỷ - Diện tích : 77

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 13 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 29 Triệu - Diện tích : 80

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

87d9722a57f71c0967bfa564c92039fd.jpg

Gia: 3.55 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

767e4954a2ac48a663e8490b1c03ab67.jpg

Gia: 3.568 Tỷ - Diện tích : 162 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

0233f43c08899f7f023986c57245a59f.jpg

Gia: 3.565 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

887f6950b4ad3cedee95150c580fed18.jpg

Gia: 3.565 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

08b979b8b595abeb248bc88ffb8b455f.jpg

Gia: 3.575 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

8528c20f2f67273ca8b6e887f353fdfe.jpg

Gia: 3.57 Tỷ - Diện tích : 53.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 38000000 Triệu/m2 - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

02f7d8830652a25c6a3f42ee8ef24289.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

467675c11a8c6fca0698925022b41699.jpg

Gia: 14 Tỷ - Diện tích : 93 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

359db9ff89d1344186c442184a4496e4.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

47202eed8175a72047d0d6510976fb58.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

6883ea4530e3891a240cd97ab3fc3b74.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

d4a24ee945cb2b6d3a6993d37a1585b4.jpg

Gia: 43 Tỷ - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

0a3730a3d51e00b95bb5654e6c935005.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7d2b9ede05b2c74ffe71ce0e7fc0a831.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

5e6d49d002e6a58692f9b49f3f557d25.jpg

Gia: 55 Tỷ - Diện tích : 336 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

9250be9b1a6116265b1eb0f800d2a0c0.jpg

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e4cf578f731508d328c940e9018e7986.jpg

Gia: 1300 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

0b19d7a0dd645fc8cfa544691bd37275.jpg

Gia: 15 Tỷ - Diện tích : 287 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

291e3ff7d51c0ed4a437ef8d69c90031.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

1f3e7ba583fca662c7a607b94feb9c2f.jpg

Gia: 1800 Tỷ - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

519c7787d2184ae510f73476a166e841.jpg

Gia: 600 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

fe6a3eb447d3cb82deea01031213befd.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

c18c282cbd7946f0b4a64078097da94f.jpg

Gia: 200 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

b4f7b366b296d3d53bc217fc9648b91f.jpg

Gia: 200 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

95c53248c4f39a217e71f4ec357636e3.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

f36689c3d3db6712ddf87b1f36bae6eb.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

3d4ad08395220017cc038efb5cd9ad6a.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

77b5cc3fc6a64461edfe77e35920f8f1.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

a76a1d4f5f69ff090563de2a6b3ff49b.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

e903d2366812bf14aa721eaa56af5ed2.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 101 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

babe1e935f63c2a1c7b6374f0b4a6bfe.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

d57ef74041ad0d7c44224a276eb5cedb.jpg

Gia: 13 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

4971cec1b2b32d37c02ca575ff9d5e8d.jpg

Gia: 49 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

7d7410c92ecb5c1666082300035667c0.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

492784e60275386bb12b7b50a396cf03.jpg

Gia: 8.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận 2-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô