Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 5

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 35

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 3.32 Tỷ - Diện tích : 35

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

11b71829094a2a3b23843e6873e7d1f7.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

23c274c0aa4922228ee27d290ade389e.jpg

Gia: 4.25 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c287d5efe05253ad622814d6d3709968.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 34

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b6fe5482d84fc3906ba4f45551f91a51.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5f3f162f9adb24df7b63202d8690475e.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9971d6ef5395d354d22309f1a63920f6.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c0cd10c185ac51fc27c284983d6f0d72.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9375c1f7a49413c6d814385980987905.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 39 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

a072db11f60dd03270ee6592c204c9a1.jpg

Gia: 5.9 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

8cff589e878893ad52d5e09db1f4d2fb.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

95eaa51554c33094cbef2545def4dcdc.jpeg

Gia: 6.85 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b1b3457a5b5454b5c7fcc9fe81596983.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

bac7505a2a1d044868f4da50befb5b8c.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9658c45e9fcce6dac72cbb1910811814.jpg

Gia: 5.6 Tỷ - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7b519caf2fd75d863db2790416575ff1.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

1b039673d301007a7203e31601d72d6f.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

141d651a027293d1e7b320953bb3fed1.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f547b6665c1a4214379c96d4b713b6a4.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 19 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Khách sạn

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.3 Tỷ - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4.9 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.2 Tỷ - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

83540f6c68a2fa3c54f3769e19a6d5b4.jpg

Gia: 24000000000 Triệu - Diện tích : 165 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

a3425b0f2e28133004b2b245f405a42c.jpg

Gia: 24000000000 Triệu - Diện tích : 165 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

15b5798a0877aa66b98d85cb229904b9.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2cb112ce5130ae9838be218ca0ed9f81.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

18a80adfd351357f19cec14ce516a295.jpg

Gia: 7300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9f442326c45d3c13bdb7f7e9c43089e7.jpg

Gia: 6700000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2926d84ca493c0eae91ca872e91ef3f5.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : 21 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f910e0bada1f68024cbbb66f7f93d998.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5388f7d17befad1a08fec660d9dc25c6.jpg

Gia: 12500000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

8fa722ebacfce16a45e9f7b2a7b49ef0.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9ba9a4c41758a309f7eecd288f6ae4f6.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

97b72d1c03221d20192108e18ca72f54.jpg

Gia: 8900000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

a673cd64fc3d0d6fbc1c66d0644e6a12.jpg

Gia: 15900000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

15ac65359a6fc838c56fa3d697e0ccda.jpg

Gia: 12500000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

cd58ce3cd5066de6d81adceda1771089.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

00b1da2fcfcd73b0d2822600099afff2.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

09a5142466ec9c0fb25103a6638bdcbc.JPG

Gia: 3270000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9b1df66f78051b9ea7fe21a3b270ff1b.jpg

Gia: 11900000000 Triệu - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô