Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 3

413eff30f107675567727e50a1bb4747.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 979 Triệu - Diện tích : 75

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 239 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5acfbceecb1c6c0311a5a44985cdeb6b.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7197774d2d4a86b4bac542e9357d3f5e.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

ce5aeb7ede569732d058ea21b835427a.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

981eae0fc0efcd11df6e9f4d0e19aba3.jpg

Gia: 95000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

aa61c96c3039c240fb84cfc1f5cc77d6.jpg

Gia: 9680000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

e8b4c5cdcb9f78b6070519413c729459.jpg

Gia: 9650000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f7b32ee7ea3ed96dc739a81f5da0afb3.jpg

Gia: 2500000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5650000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

a77305c3daae085a2cc081c7af55fe62.jpg

Gia: 5650000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5650000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f6f1bad92bdec8d51bc64036d7376982.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f3d4f48f7eb5ca32f0913551f043da4c.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

23b3460c0e47284226aa44643cca1d35.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

fc26ffda6c5cd94b3b7fa0f70338fc98.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

fe8c10f170d0048b1ec407c650212e61.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5e8a2442a6170c0758dc47162c5d6957.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2aadd037f389bff04b4be8fd8a249e02.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2438bac7499739d82de9901e4000cb8d.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

84861d19ce88f48c40edfd1a891d5b2e.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

bb0d3504c627ed15b5d6acdb5cdadf10.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

0ea8e4f3ff880b2a4a9b48749357a640.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2a1447f00d6b1f1e114b658bf72a46e4.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9221d91c1b1311cac4e3238110673832.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

86a321de3c25b7023311bfdd864861d1.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

0d9a491d33fa216050cf59300ca2dfe6.jpg

Gia: 5650000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

394621c887963c1b69a5d62ea6311e51.jpg

Gia: 60000000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

17312ed25280acb92e055969a3fb8f0a.jpg

Gia: 6000000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

237644b576c7018c9fa29cc985ed85e0.jpg

Gia: 600000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

21934dc92b9ba4afaf110b8f76847d58.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

d4ca59b4d4d2d7c6c2be60fda5fc2424.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b1ce3b728dcaef55fdc79f9f9025dbdd.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

c1a725aee11846ff6b33b20849897013.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

09f4c11d7dcaf2ea2afa8e1809e164fd.jpg

Gia: 6800000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

091f8ccffd6a16144c0cae44bab4e40d.jpg

Gia: 5650000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2