Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường 2

e05e06c960c64573886c8dfc994edd6c.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7211bddb7f7623164783c55c37053b41.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5a696b85bf0ab96a1e22ed27860e7d20.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

30806f07cda4422e5cafe668008e4321.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 4000000000 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5304f3b866cbf626264fffcd4ad3db02.jpg

Gia: 6.7 Tỷ - Diện tích : 94 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5.1 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 5300 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5d07a12efad9c3965d268db4815e55e2.jpg

Gia: 4700000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

74e617dbb86fcde38a76fdf21c171dc8.jpg

Gia: 4700000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

bcd73fb97bbe982e43d4351b122be1d9.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

94868a79e7eb66cff127c0e5d90cad7d.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f96866b3bb12f2f21904922bf37544ad.jpg

Gia: 9800000000 Triệu - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

6a110a052c8924f432bef354ed7b5091.jpg

Gia: 9900000000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

288484120742e0701829b2df98847e0f.jpg

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5f7a13465ab253856cc0708d356e6543.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

d37c132cd10b098c928111bf63e69a4c.jpg

Gia: 11000000000 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9d2ebbcfee2f20702e5d4da2e57424b0.jpg

Gia: 7500000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7a334ce0e6a63309429d4f89b135729d.jpg

Gia: 8500000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f6e04292ea41bab7187fd6b02fe27cfc.jpg

Gia: 11000000000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

ceb515667bf4603d0416552e70ab7ae8.jpg

Gia: 11500000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

356aa9aa9300a7c0073f7303759093d6.jpg

Gia: 22500000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f83936ac8029a7f88ea2f591005a984b.jpg

Gia: 10000000000 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

2e23e923590ae65a542e62b1563a7fc8.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

ed5d55986de161c7ac9ffd7cbe896030.jpg

Gia: 13000000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

6a271f43f21a030197acba9de56d74e9.jpg

Gia: 12500000000 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

02c8f085e9d16d2f5285e26a461e7b56.JPG

Gia: 15300000000 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

d7f0362812abc3ccd5f8632cf7b6707e.jpg

Gia: 16000000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 25000000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

e363b47665d18317d05098eed874a49e.jpg

Gia: 94000 Triệu - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

13796bca548cc08fddf5b12aa0d4a264.jpg

Gia: 21900000000 Triệu - Diện tích : 95 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

44aa7ff38a4f2bfb39b93bc9fff8702d.jpg

Gia: 8900000000 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

11d0c4720ab9ee55c42f586f501a5de4.jpg

Gia: 56000000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

f686c067cb2d405e07e849e724ee1995.jpg

Gia: 4750000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

5eae42a453c3d517ef0435604e8c09c7.jpg

Gia: 6500000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

4bec11224d2d14705a3e395357688a2c.jpg

Gia: 5900000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

4d5d73d718621dadee4a7cc822100ff5.jpg

Gia: 180000000000 Triệu - Diện tích : 91 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

7d43e87ebb619749b591c6cc7b24d986.jpg

Gia: 5700000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

9039f797c0265171e0689ad016ea542c.jpg

Gia: 5600000000 Triệu - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

b0a7c48ad762717c85e48a7608e7fefd.jpg

Gia: 11800000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

89cd02c3333537ff450b509129384d70.jpg

Gia: 5500000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

8286395e1cb630a061c3358a43d600ef.jpg

Gia: 12000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

0400863cb5b5d6134506cc2e69cd1c35.jpg

Gia: 8700000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

fa3463032e624c972cff9896c2d98268.jpg

Gia: 22000000000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

1c39640e66eb9dbaef709efe264da364.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

48c9ab172fd19ce5a73ccd50647c1ec9.jpg

Gia: 15000000000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Phú Nhuận-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô