Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Đông Ngạc

Gia: 2.297 Tỷ - Diện tích : 107

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 92

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 92

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 92

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

81e1813b8f68d020668d92af06600017.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

8914bbdc4f4492f69b3b965f5a9aa185.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

629df2aa72f488d4fec3b0874e639ff5.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

d97776b30bd540d87b39871c621b6f58.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

14870713a5a15702ebd53f804bc09efa.jpg

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

4b915ea52d62369b3bd44393be9a2cb8.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

2964e853e38617b52663c26e556603d8.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

627b70439fd20bc7eff5fb955195d8a7.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

0e72d72626c259773f0bde3e4bbe8476.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

73a84935f787eae33c42b42e15a96e5f.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

b195fd9a13d3570f8e3f1cabb2df80da.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

7cd30914ef3968fab7be33147bb613da.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

6fdb90c5e54c4ee0e14343d3ede9a060.jpg

Gia: 1800000000 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

75ea9a5abe1d3849e8b06e6d72424a76.JPG

Gia: 2650000000 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Shop, kiot, quán

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

56b6a52c2154bce240fd5b5305cdd8d3.jpg

Gia: 1299000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

0b523dc84fead82c11acb23d06f10b92.jpg

Gia: 1299000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

fde3899bca28781d757125d0983b69b0.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

825a2a4aaa1f0ded3fb10371c78f721f.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

de3d9057cbcc01ed7294436790707243.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

ff4cb6caca31084c33f8e1b929c758c8.jpg

Gia: 1397000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

1c007c767692ed9e94377108815fb3a4.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

a4012f72c0b301173c6ddbe94f28d328.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

eb23fad74e55151b2c78b16852e0f10d.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

ec2f7dece0b8748d6818e246bf7187aa.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

18a873d2cad34b02eec02ec75d719096.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

f750a735a25a4fe3ccd9302b1c5891ce.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

75d3240d403c704963649a49bd91c1ac.jpg

Gia: 1000000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

0f7fd9ea017eaee288634bd1e0662471.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

9c2ccc4f544eb53e14530a5510bd76e3.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

1520d2b84f13e0718fd9ddd923c08637.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

f8e937e745c788f0ed4f9193ce2e2a04.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

640cb2042d9aa0d51c6e3ebb7f32a594.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

5b830cd2cd26572a5ed306c43e90c6ec.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 59 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

267be2a93f7bd006cf7b8e8c0f6131e1.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

854dc794618ba0ed961842186cdb80a7.jpg

Gia: 1100000000 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

347f36a2f457760f6eb3ec4a6a0d6fb7.jpg

Gia: 1032000000 Triệu - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

0d269e1e52d0a0db4638b03bcc17437e.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Bắc Từ Liêm-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô