Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Lĩnh Nam

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3799f0718cc49a7a245bf397bbcb212b.jpg

Gia: 36000000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

5cb768e0a5eea5a15172592d085e2e10.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

240e85ae6c6d971a507d2c0607ab7214.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

759430772b316916af1f3a866dec73a6.jpg

Gia: 2400000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8e9baaa91da0fea44c22ae24c095db37.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

1e0772a4c28ffc0e445093f7bccc4358.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e9abfd29e5178f7bba6f063dd1571fe0.jpg

Gia: 1650000000 Triệu - Diện tích : 20 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

c7cfecdbbb7668225b1700d9cbc7e337.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

ed64f6c9fb477efaff38eb222b65731e.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 88000000 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

05c7894ae1e6798b89eb3c147e3a1dac.jpg

Gia: 3200000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7502087a46a5e4788c7e7a71dda9a48c.jpg

Gia: 1980000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8e7cc4ee007dbcd90f36b417679df789.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

4a865ce766e5416ea7b742e6debd273a.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

2c9b9f179ff5367cb1a81c1692c747a7.jpg

Gia: 1750000000 Triệu - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3c568fcc8a61b3f450cb4cee2ffdd2e7.jpg

Gia: 1750000000 Triệu - Diện tích : 28 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

480f4ac21a28014cd1d55539956c82f4.jpg

Gia: 1760000000 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

ee5e4e4d3c06584862c688b45c96fe24.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

dcb4389f5d48678e20b076ff744c1cba.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9328d10db626e855aa89405f65d39c08.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

bc4986e7f8df2b7937c94d3a5c164650.jpg

Gia: 2000000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

2a9c6e3f4c636b0af0d1d56a169631a5.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d04cfca55b9b63a44f290ae554d37916.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

32c230e7c8172997b904b0d6d02f8a04.jpg

Gia: 230000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e06be0ea32dfa2ebbfae1b2b76319d9a.jpg

Gia: 230000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

701c0aebd5c5c35f26e820444498b5dc.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

da42be74c43d929f2689e1e4540ef2fc.jpg

Gia: 2100000000 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

023b32b1009de23203f153b334c38b41.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fd62df7cc622aa14f0df08acfe84dbed.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e995675b8b32d3ccb805596a2da5b241.jpg

Gia: 950000000 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e787e3f5af0ee02d0ce640d0ed200d7c.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9744fd09b531f871bdd48b758b18d0a8.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9716e42e9c2c8db5254c09a9c39af58e.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

f3d9e8014ef02b18daca8740321725c7.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

38a23ffdd1f495b9b5c15f4be339f26d.jpg

Gia: 1150000 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a233d059dc93f7e194d91c1fd26163a5.jpg

Gia: 1150000 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d0cff52cfe3434ac42e0b8b6f28289a5.jpg

Gia: 21000000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

03b93694e4a623603759c2b68682f6af.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

ba02df2fa35f31d8850c79feec669521.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9508019a173016a6e7e649ed8a2fa0f6.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e358329301763af015bd4cb3ef37d1f0.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 67 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 1700000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

698aaacf8187dc1355bddde27d2a59ee.jpg

Gia: 1350000000 Triệu - Diện tích : 17 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

959d5b8cffb0f3c214e6d17f743c7b62.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

beb6c3c1ba0e30c4a3595a14fa7f1c3b.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

93018950d04da5090142e54e3c139e2a.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9217f57724d80956bc0159e22e80c16e.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

2dd172902e86461b2b67fc625e9c24ed.jpg

Gia: 2200000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

20d5f2e026a95edcd9e6005b0b542a47.jpg

Gia: 2300000000 Triệu - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô