Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Hoàng Văn Thụ

e653171c3bd09daf496eacf6eca271e3.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a7df52cdef499892afdbd2fc6c84e3e1.jpg

Gia: 2.05 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.05 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

2052fd35a9127c22b92bdda77858ce12.jpg

Gia: 3970000000 Triệu - Diện tích : 37 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

26c98d0f4f84ec9ebc4b018ccf9b9c07.jpg

Gia: 1900000000 Triệu - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e675c6d0c93d5562162d7dbed0e33c01.jpg

Gia: 59000000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

0a9d5ba9f0a6853a530f97f7fc8045cc.jpg

Gia: 59000000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

dc4aec470eb45a8e41a0a709f318ea96.jpg

Gia: 1950000000 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

4b15ceb093cf930f8c65dea4897929a8.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7a4705dc4f5fc4c96f276c3a65fa56ec.jpg

Gia: 3090000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

6ba7e4b944fb1da12de032de1e575602.jpg

Gia: 3090000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

983aab805fe72840225977f07c906e6d.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fedb59c521315ea783c6993e871556ec.jpg

Gia: 23500000000 Triệu - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

687972485f7dbcb4c0472adf87f1117b.jpg

Gia: 12900000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3315385d9ab9d12c2cca5851e44d6c90.jpg

Gia: 12900000000 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9e1d54025498390b2599c2196c0bd418.jpg

Gia: 3090000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8dd63fe49bb6d65c2295a87d85b1d14d.jpg

Gia: 1870000000 Triệu - Diện tích : 23 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

907eb92194297990c916443a0dfe67e1.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

6730a5917670665fdc0a0e8139f7447c.jpg

Gia: 2050000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 9000 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 175 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9f0ec8656402e7cd10e5ef6c88c0a4f6.jpg

Gia: 3060000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a26e21ab3ffbe974b8b69348bd310795.jpg

Gia: 2850000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

16a1231d0e08e7f7df7d706037fd6905.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

f04e9499abfc168ad1447420edd27864.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a14bbd754573a262231ee45cfd2059e5.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

146cbe59e8ed626344fe48afc0b909fb.jpg

Gia: 2250000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

6300300e0ba50ddcb4748b61f1295829.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

b928466a7812fc20ef845991b7338026.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d216b5238adfe1211663b27d87da6a37.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a50ed43fdf972b4169244b7671f3058a.jpg

Gia: 3150000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 11000 Triệu - Diện tích : 128 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8b8b551ce1ee13c453220c3d13a43184.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

0d0f9f0478c744cce085426c26342d84.jpg

Gia: 3500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

ef8abc33801605ed23b6ecbb3c212ef6.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7aec4c334352c3ba98c34374632c3eed.jpg

Gia: 2350000000 Triệu - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 25000 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 36000 Triệu - Diện tích : 208 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8819ce746798060af007f2a11cfd0e10.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 250 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

96684f1d1684b55ecf416dab864b500a.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

1218ef71b91ccdfc7dc69049920b2915.jpg

Gia: 2990000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

02c2260b6dabfd274f22873876ac208d.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8a5a5b316e49e524db339fa10ed44065.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

79e8adbb5e144ba3a90f023dd187911e.jpg

Gia: 328000000000 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

23e1c78f4ee59aa630b26651ce6d1540.jpg

Gia: 3800000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a5264c7791403b7f9708ee02a98ae33d.jpg

Gia: 3800000000 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô