Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Định Công

34d2779f1623140c526419c62a92fcb4.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 30

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

0ae2d757630c9122573a1ee25f8ab8e4.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

09195d97b07ddcf070725ee4bb14f0e8.jpg

Gia: 139.5 Tỷ - Diện tích : 160 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

5ae1897a2254c507568023705161c827.jpg

Gia: 2750000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

c233c5443012a4e60754629f784c0891.jpg

Gia: 265000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

80db73d2290bac48f8f94e8d2e614e3e.jpg

Gia: 3750000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

540538f6a61738755b2cbd9fb538335e.jpg

Gia: 3750000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

2ca708d42f1d9bc7f72d0ab979001f8c.jpg

Gia: 3750000000 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

b758ba2f71b137bbfafb9c8df7687850.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

5980cbce337572c6610abb02d6986577.jpg

Gia: 2850000000 Triệu - Diện tích : 48 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

95b146cae12c5e9dd115bcd8d5e16d35.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

21f57ec3d01431bb107fd7d736c3cbcb.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a9fad8c96baa936dc30b308fdc7b1670.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fc86eb3fb4924c382af5c36038a371d9.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fc8795c1dc7ec61dc69cc3ebbe7be8bf.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

695217ab62cf9b9acba1c0f30eb4d0a4.jpg

Gia: 2600000000 Triệu - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

f56a535b247453e4b6949bc02a13447b.jpg

Gia: 1500000000 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

cb4714ec1ae8b51217aaffce24defdaa.jpg

Gia: 3300000000 Triệu - Diện tích : 33 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7e32399534b980324a48a7a8dc18f35a.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

013897a8ff22bf517008097ebc454213.jpg

Gia: 900000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

85f5de86a44fb725753183bb3e4c39b9.jpg

Gia: -1000 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

50010353c55895266e09129653b3d8d8.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a9c14bc17dee9a296955bddd496c34cc.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

21bb432d3193421f0eab286df9124831.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

ea20fabcc0a477a3663544a20fc59c26.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

bb4c20ce4e131c7cff25be685d474775.jpg

Gia: 3100000000 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

90970a3870bad6359dfdbbb69b3b432a.jpg

Gia: 2550000000 Triệu - Diện tích : 35 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

45a91451ff01281fc05dbc8164fc830b.jpg

Gia: 2700000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

7aeee7e908208da715dc31a73bf44b8f.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 34 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

cd00784cc629c6267ed12bacffa48ef7.jpg

Gia: 2500000000 Triệu - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

a15eb2964b9598911457f2ce1ae758eb.jpg

Gia: -2780000000 Triệu - Diện tích : -46 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

27f88f8ed2c07350d41588edaab88fbd.jpg

Gia: 3000000000 Triệu - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d8f9a6e1869427765a12cd1ab069e784.jpg

Gia: 30000000 Triệu - Diện tích : 38 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

43e47ae2fc66837f6a522bbc7834ae52.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

5d4bc4a73e0a8b140feffd3dbd4f3a9a.jpg

Gia: 3900000000 Triệu - Diện tích : 49 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

e9bdf9953c4c76ee2de633b91ae490c9.jpg

Gia: 550000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

faf6c85ca3c2293db7149dc3878bb43d.jpg

Gia: 1380000000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

98f87a0258c6a1a5e45948c415f81728.jpg

Gia: 1380000000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

d17aa87ffd71f57a1fb6d551f513d0b7.jpg

Gia: 1380000000 Triệu - Diện tích : 43 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

6dd8821ee1c1d99a661bcd1f71020669.jpg

Gia: 3250000000 Triệu - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

fedb75d0728045f08ed3b409d81023b4.jpg

Gia: 5900000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

581d3542071527a315ed9512f21cebfe.jpg

Gia: 2850000000 Triệu - Diện tích : 36 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3722fe14b45d1d713edee3783ed37273.jpg

Gia: 6600000000 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

3c3906e1fe87952a87054bec6b2c4612.jpg

Gia: 9500000000 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

db49dc21acf29feb2e12fe84afddbdcd.jpg

Gia: 6200000000 Triệu - Diện tích : 107 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

18215358ac27b3ee18b7300731d1e97d.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

9e58dcc53abfa5522a3d66dd27d4c2a4.jpg

Gia: 2900000000 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

8f838caf03b9350a3e28b442ab6a8d48.jpg

Gia: 5400000000 Triệu - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Hoàng Mai-Hà Nội

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô