Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Biệt thự Lam Thiên Lục Địa

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Chung cư Z751 Hà Đô

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Căn hộ 8X Thái An

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

I-Home 1

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Royal Tower

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Hemera Building

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Lan Anh Village

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Tiên Sa Villas

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Gò Vấp

e545d6cd31e748f979182416080113d7.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6751ff7648fdc2f165ba7d0d50a4c83c.jpg

Gia: 3.93 Tỷ - Diện tích : 262.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c8ba4b63e3e46d870432975b6c7d608c.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 142.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0e01e87d4805549a8e61495acc7c82b9.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 57.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

7a3ce96ff4c247bc776cd1e659d4e579.jpg

Gia: 1.88 Tỷ - Diện tích : 75.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

798f83b517572932f816d14e70635d80.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 72.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9cc2b4f9496741d3509c17ff35cc13af.jpg

Gia: 3.08 Tỷ - Diện tích : 145.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2dc27a1868f61a1ffa00d7de1f314357.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 89.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ffb2e8622c2ebfc7cf6eede1a6c7b2d2.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

de3f15b61e7a48520a5c9a6967fd14ae.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 199.9 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e52d50d8bff191d1b5699f713c7f29a9.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 47.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

78d4cbab45d0294a451d72edb844c386.jpg

Gia: 2.88 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5ce351b393d9c298064a3d08d8ceef1a.jpg

Gia: 3.58 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3f52757f63c27ae10f85a5c8b49d6401.jpg

Gia: 2.93 Tỷ - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e747f8f67bd979a78e7a18298a3f52ff.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 180.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

53b78b7a6529361ad7cd8b5b711caf63.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 66.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d9736b8cabc95dfa36c39795a8a175e8.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 77.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d80061582746b5ffcfeeedcea9fc3007.jpg

Gia: 3.38 Tỷ - Diện tích : 231.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

38c480e854c4e154cb68067e1c19ccb0.jpg

Gia: 2.88 Tỷ - Diện tích : 111.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.18 Tỷ - Diện tích : 91.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c89f12bca395aa3f65f8c057434e0db9.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 145.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

dbbb26646629ac75de8e2949bf193640.jpg

Gia: 3.93 Tỷ - Diện tích : 160.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4d305ad5ff1cb4d914e13a4b96ed6640.jpg

Gia: 3.23 Tỷ - Diện tích : 168.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

770ba8749dd34ea59abba827cc0ae285.jpg

Gia: 1.56 Tỷ - Diện tích : 60.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2aa46aecd7282dc918cbfbf159d5b806.jpg

Gia: 3.48 Tỷ - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

28d41b5692b50e91b8348f411e8737b5.jpg

Gia: 4.83 Tỷ - Diện tích : 209.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0e11f3ae617c4bbc2b047704b18b9697.jpg

Gia: 3.88 Tỷ - Diện tích : 197.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9a0859fcb35734dba1be11d85c99b28b.jpg

Gia: 1.88 Tỷ - Diện tích : 43.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5dfb1cb1a99d5dd07429f5bab5eaa1d2.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 100.4 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.28 Tỷ - Diện tích : 180.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f5a6f0bda5c2f624706438a69cd6625c.jpg

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 173.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c232232ab585dad93d09f4f1290750b2.jpg

Gia: 36 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

15829a83acaccc57c31ee9b4cee663cd.jpg

Gia: 60 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4837e995914f989a5eefab48061e3647.jpg

Gia: 36 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a6d1046bf7e15b3468b92786ae1f6129.jpg

Gia: 36 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

921213d90f0155e1042316e0836fb0b6.jpg

Gia: 36 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

063c997b8132ea001cdd95c3ec6d8cca.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3cee909048cf14e0f4c53e8eda374f5c.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cf0abc7b12bbcb4a02d552f609a17874.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b2c68ec4331f5744e6598a8297744f4a.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ed17ee8c2288aa5863086b55d15740a4.jpg

Gia: 3.9 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ef86ae3326220fc4cd8d559dba6784ac.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 41

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d8b6cb87e0ed376fa937e878a2a6c2de.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

99ca6e8702815ccb26ab3fbf17ee6f96.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 186 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4d9d59066f5cd0a3c7521a5ee7840c11.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 18 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

098436a3c2df645e96035119d0c3022a.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 64 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f410a94d1f392614b7d3de9e338753cd.JPG

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Untitled1.png

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2