Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Biệt thự Lam Thiên Lục Địa

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Chung cư Z751 Hà Đô

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Căn hộ 8X Thái An

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

I-Home 1

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Royal Tower

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Hemera Building

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Lan Anh Village

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Tiên Sa Villas

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Gò Vấp

5ed3fe2fa882fa56b5b4baf2acbabe35.jpg

Gia: 3.08 Tỷ - Diện tích : 173.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

85f838d448372be8657642b7a5d57c03.jpg

Gia: 2.38 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

179f4328064b4faba906a5c40cb2faa5.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5b1e420dfc351a896f44e0497f794c24.jpg

Gia: 3.48 Tỷ - Diện tích : 191 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bbd3b0957b260c4810374656a937d0df.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 118.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e6a09befba025270997751afd217806c.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 51.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

91ac321323067e3edd121b601fcd2265.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

980ecb9a7f8495f03ce18950cd9c65bd.jpg

Gia: 4.78 Tỷ - Diện tích : 217.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3dab2c3b3fddb75ccee5605fc9eb883f.jpg

Gia: 1.34 Tỷ - Diện tích : 58.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

364d526c023ae068ae684909e070b250.jpg

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 140.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ccc140616d386e02b03db87e60a568a7.jpg

Gia: 4.98 Tỷ - Diện tích : 278.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8a87f303871bc61a9e0b8c33cf03a2e9.jpg

Gia: 2.33 Tỷ - Diện tích : 76.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0c26f436179dfcb8f708ba8b535f232c.jpg

Gia: 2.13 Tỷ - Diện tích : 92.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

720cd9219b940cdf2a608494851506e8.jpg

Gia: 2850 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cd9ead4347b813e6b2e04ae2dac7d9b1.jpg

Gia: 520 Triệu - Diện tích : 600 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9e79534bf7c37959f2348907ac6e54ee.jpg

Gia: 119 Triệu - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ac9e0c251624af64ba72d7fd1ae50591.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 48.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

261045f501870027026d2c8b8c37ec2c.jpg

Gia: 1.48 Tỷ - Diện tích : 71.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ce5b74d7bb70b8483fd60bb95246de17.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 100.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

86814fe1e775d72f3d558d089baf796b.jpg

Gia: 2.28 Tỷ - Diện tích : 89.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

66c1ac4bacf1a126f66cbe9632d76e73.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 76.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fbc82348a7677f34e7418fdc3e65d29a.jpg

Gia: 3.53 Tỷ - Diện tích : 137.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

193d48ebe844d8dba715cd46ca55054a.jpg

Gia: 2.08 Tỷ - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

95d0ea97a8450281eec5202631708d14.jpg

Gia: 2.55 Tỷ - Diện tích : 107.4 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ff0609c0c73a7ba5c3f2ae3ac24e70c4.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e545d6cd31e748f979182416080113d7.jpg

Gia: 2.9 Tỷ - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6751ff7648fdc2f165ba7d0d50a4c83c.jpg

Gia: 3.93 Tỷ - Diện tích : 262.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c8ba4b63e3e46d870432975b6c7d608c.jpg

Gia: 1.58 Tỷ - Diện tích : 142.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0e01e87d4805549a8e61495acc7c82b9.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 57.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

7a3ce96ff4c247bc776cd1e659d4e579.jpg

Gia: 1.88 Tỷ - Diện tích : 75.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

798f83b517572932f816d14e70635d80.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 72.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

9cc2b4f9496741d3509c17ff35cc13af.jpg

Gia: 3.08 Tỷ - Diện tích : 145.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2dc27a1868f61a1ffa00d7de1f314357.jpg

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 89.4 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ffb2e8622c2ebfc7cf6eede1a6c7b2d2.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 44 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

de3f15b61e7a48520a5c9a6967fd14ae.jpg

Gia: 3.35 Tỷ - Diện tích : 199.9 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e52d50d8bff191d1b5699f713c7f29a9.jpg

Gia: 1.23 Tỷ - Diện tích : 47.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

78d4cbab45d0294a451d72edb844c386.jpg

Gia: 2.88 Tỷ - Diện tích : 132 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5ce351b393d9c298064a3d08d8ceef1a.jpg

Gia: 3.58 Tỷ - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3f52757f63c27ae10f85a5c8b49d6401.jpg

Gia: 2.93 Tỷ - Diện tích : 106 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e747f8f67bd979a78e7a18298a3f52ff.jpg

Gia: 5.25 Tỷ - Diện tích : 180.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

53b78b7a6529361ad7cd8b5b711caf63.jpg

Gia: 1.98 Tỷ - Diện tích : 66.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d9736b8cabc95dfa36c39795a8a175e8.jpg

Gia: 1.68 Tỷ - Diện tích : 77.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d80061582746b5ffcfeeedcea9fc3007.jpg

Gia: 3.38 Tỷ - Diện tích : 231.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

38c480e854c4e154cb68067e1c19ccb0.jpg

Gia: 2.88 Tỷ - Diện tích : 111.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.18 Tỷ - Diện tích : 91.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c89f12bca395aa3f65f8c057434e0db9.jpg

Gia: 2.95 Tỷ - Diện tích : 145.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

dbbb26646629ac75de8e2949bf193640.jpg

Gia: 3.93 Tỷ - Diện tích : 160.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

4d305ad5ff1cb4d914e13a4b96ed6640.jpg

Gia: 3.23 Tỷ - Diện tích : 168.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

770ba8749dd34ea59abba827cc0ae285.jpg

Gia: 1.56 Tỷ - Diện tích : 60.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2aa46aecd7282dc918cbfbf159d5b806.jpg

Gia: 3.48 Tỷ - Diện tích : 230 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2