Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Biệt thự Lam Thiên Lục Địa

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Chung cư Z751 Hà Đô

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Căn hộ 8X Thái An

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

I-Home 1

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Royal Tower

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Hemera Building

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Lan Anh Village

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Tiên Sa Villas

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Gò Vấp

be5a81542e55085639e5e383eb107823.jpg

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 212.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

04ec84369a3152b8219eec913685fedc.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 195.7 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

81d38c2920d8e744fde22753ea9f8889.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 117.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fc9a0e8b1a09bb3c0f93540ffa67b6e5.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 177 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

06854b3f65c5bc1da36a33058d625ba8.jpg

Gia: 1.34 Tỷ - Diện tích : 43.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ef6bea083e225e434cf3805075eb128a.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 226.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e922df421ae67206b47ec8dd3f17ddbd.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 1.75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

397ea1cf8f4693f57743fafe001b0ca2.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 127.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

77090c9e38f37e20e3a963e45009d3f6.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

89826d0033fd7ecef771b8896f6c0001.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

43cb21b2547a31ca7bac23bdbddbb5ea.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 128.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6c0d5080503585ed552b4e7476c590da.jpg

Gia: 1.47 Tỷ - Diện tích : 68.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c2bf18a576d60c8146a862d0816bf5ec.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a6a960d7394c35bd26de954ef53e2b73.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d6a1e03e4ef752547cc567028bcf0f43.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6207626d1a09518d34b84868324f238f.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 88.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fc87776e69e2acc7bd823c6b123856de.jpg

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

992315e3626eef45392aabc55e7a4302.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

aab6f53ed83f5222458aa14e46474cb7.jpg

Gia: 1.95 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b3ee0d45e798118c7e3f99776a3856dc.jpg

Gia: 2.28 Tỷ - Diện tích : 108.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0eaeb784a19f5c21dfecb995e6c48495.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 65.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8706ef8792190e903ce58e5bac6f7f67.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 63.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fbcc7a4c441a2a16a954d7d4d94196ad.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ebfc449a26bef87b60d061898094f5a8.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 64.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cb5fed79755153e56134087bf7bff2de.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6fbdb9b054d51fdd2cdca8625168e37c.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 144 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a738e907597f670508f66f0f7b29fae6.JPG

Gia: 3.45 Tỷ - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

741a018e6c3ad71cc5915b75f6bf7ab2.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 73.6 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

49692ba8f0bdda451f721f6068ad0b3e.jpg

Gia: 1.85 Tỷ - Diện tích : 51.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

904d2f612791e802f573bd1fea77da6f.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 76.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d8b1e08328d89e9d0f27f1dc56e18fd5.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

333a08240c7620e559b3ad52a3f5c1f7.JPG

Gia: 3.65 Tỷ - Diện tích : 140 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fb8c0f1bed05f574bcff11b474a08f82.JPG

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 130 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

965a112b112651f8df5726936d8e5e42.JPG

Gia: 2.585 Tỷ - Diện tích : 115.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

37ff84e637849b68a30574643c82c3cb.jpg

Gia: 0.995 Tỷ - Diện tích : 43.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

799d2fa948895bc515985369b4defb92.jpg

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 49.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

40db6d447b466b9b226dde38792ae4a8.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

2cad89ad48ca43eb0d345b060f42f664.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 46.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

300d29b36c90d1107a196a8905befe61.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 104 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1f7500295d6bc8d4c4cae1370d80a2ba.jpg

Gia: 2.47 Tỷ - Diện tích : 109.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5ed3fe2fa882fa56b5b4baf2acbabe35.jpg

Gia: 3.08 Tỷ - Diện tích : 173.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

85f838d448372be8657642b7a5d57c03.jpg

Gia: 2.38 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

179f4328064b4faba906a5c40cb2faa5.jpg

Gia: 1.9 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

5b1e420dfc351a896f44e0497f794c24.jpg

Gia: 3.48 Tỷ - Diện tích : 191 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bbd3b0957b260c4810374656a937d0df.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 118.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e6a09befba025270997751afd217806c.jpg

Gia: 1.78 Tỷ - Diện tích : 51.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

91ac321323067e3edd121b601fcd2265.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 66.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

980ecb9a7f8495f03ce18950cd9c65bd.jpg

Gia: 4.78 Tỷ - Diện tích : 217.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

3dab2c3b3fddb75ccee5605fc9eb883f.jpg

Gia: 1.34 Tỷ - Diện tích : 58.2 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

364d526c023ae068ae684909e070b250.jpg

Gia: 3.18 Tỷ - Diện tích : 140.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2