Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

DỰ ÁN NHÀ ĐẤT NỔI BẬT

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Biệt thự Lam Thiên Lục Địa

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Chung cư Z751 Hà Đô

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Căn hộ 8X Thái An

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

I-Home 1

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Royal Tower

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Hemera Building

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Khu Công Nghiệp Hiệp Phước

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Lan Anh Village

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Tiên Sa Villas

Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Nhà đất cần bán Quận Gò Vấp

ff26afbc810c3b5424925faeeda19ac0.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 52

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

f92078156e21dec7ad8d13411280773a.jpg

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 870 Triệu - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b1405715239fd860511313497ecd960a.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.29 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b8704ce9764079471987178be4a6b3d1.jpg

Gia: 2.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e1c003665c5fc39c6c3809cf44fd796f.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cab4ee3ea82892184a70858cfdc49484.jpg

Gia: 2.85 Tỷ - Diện tích : 152 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c1499e0a6ccd61691e60ff083cfb9410.jpg

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e89a34dadb4b6ef8c83663a2a760a626.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

73241c1d357fea0e0f2c03fa3a3af355.jpg

Gia: 3400 Triệu - Diện tích : 200 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a7194ba01d33f9fc28d15b19f3edb896.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d66e96395e9c09ad72115d10d134152a.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

1db78f4589bf28fbb6a4d58a8a1812e3.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 61.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

8c3e9095e9a23d98bb1400e2423847a9.jpg

Gia: 4.1 Tỷ - Diện tích : 208.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c72e01388edd37e6b8edded2ed9a4061.jpg

Gia: 2.25 Tỷ - Diện tích : 102.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ecfed7f991282a33f6c1c720a2aadf88.jpg

Gia: 6 Tỷ - Diện tích : 238.1 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

16041f1cb89a8f0a2c42575531efa4a9.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : 103.1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

b8d66a6e190cfce585843892f234cd31.jpg

Gia: 1.7 Tỷ - Diện tích : 101.2 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

85a26f236035553b10ba7df106eeef72.jpg

Gia: 1.65 Tỷ - Diện tích : 50.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

bbd8a81601196a0a02385daa4c63ce04.jpg

Gia: 1.35 Tỷ - Diện tích : 37.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

cf3e6367309e1af36e8450245fe58b1d.jpg

Gia: 4.2 Tỷ - Diện tích : 255.8 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

0fb32b3b7e6649a140b0ea9e3f28daf9.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 203 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

728bebd70a93a9c64e0cffd367d1edcf.jpg

Gia: 1.6 Tỷ - Diện tích : 65.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

56a2021d489565c99e40b204547aa2e7.jpg

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

be5a81542e55085639e5e383eb107823.jpg

Gia: 3.75 Tỷ - Diện tích : 212.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

04ec84369a3152b8219eec913685fedc.jpg

Gia: 4.6 Tỷ - Diện tích : 195.7 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

81d38c2920d8e744fde22753ea9f8889.jpg

Gia: 3.3 Tỷ - Diện tích : 117.9 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

fc9a0e8b1a09bb3c0f93540ffa67b6e5.jpg

Gia: 3.2 Tỷ - Diện tích : 177 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

06854b3f65c5bc1da36a33058d625ba8.jpg

Gia: 1.34 Tỷ - Diện tích : 43.3 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

ef6bea083e225e434cf3805075eb128a.jpg

Gia: 4.4 Tỷ - Diện tích : 226.7 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

e922df421ae67206b47ec8dd3f17ddbd.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 1.75 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

397ea1cf8f4693f57743fafe001b0ca2.jpg

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 127.6 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

77090c9e38f37e20e3a963e45009d3f6.jpg

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 240 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

89826d0033fd7ecef771b8896f6c0001.jpg

Gia: 3.4 Tỷ - Diện tích : 192 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

43cb21b2547a31ca7bac23bdbddbb5ea.jpg

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 128.5 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

6c0d5080503585ed552b4e7476c590da.jpg

Gia: 1.47 Tỷ - Diện tích : 68.4 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

c2bf18a576d60c8146a862d0816bf5ec.jpg

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

a6a960d7394c35bd26de954ef53e2b73.jpg

Gia: 4.8 Tỷ - Diện tích : 168 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

d6a1e03e4ef752547cc567028bcf0f43.jpg

Gia: 1.72 Tỷ - Diện tích : 73 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Gò Vấp-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2