Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Huyện Nhà Bè

9a211e4a8ec9d484264e1859de3963fc.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 242 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 3.6 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.59 Tỷ - Diện tích : 25 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.89 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 3.05 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1330 Triệu - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 6.9 Tỷ - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 2390 Triệu - Diện tích : 42 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 210 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 3600 Triệu - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 2.085 Tỷ - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 600 Triệu - Diện tích : 1000 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 570 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.3 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.2 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 1.45 Tỷ - Diện tích : 77 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

c42d7a5da2c9cdb0d1bdd63dad8b0669.jpg

Gia: 6400 Triệu - Diện tích : 218 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

5322e09ba5a0bab2bc718048a7690505.jpg

Gia: 330 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

a59407c838a16ed7fe07df9a1b22aca5.jpg

Gia: 1.79 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

e59a87bcd48c0d9d9d83ed43b7899eb0.jpg

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

cd9554ccb330a323a913adf4f1f1c7e9.jpg

Gia: 970 Triệu - Diện tích : 105 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

c6318f972441110d04443f94151ba831.jpg

Gia: 860 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

537751040e3defd96d06bee0354f3deb.jpg

Gia: 1.07 Tỷ - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

6a5ce0486df6e7e8b14ccc8747ebf8b2.jpg

Gia: 850 Triệu - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

37802b9cf0d881edb6394ad0e6df1864.jpg

Gia: 1.18 Tỷ - Diện tích : 83 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

73ffaa82b4aaf166b410a0671697ee6c.jpg

Gia: 1.25 Tỷ - Diện tích : 32 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

650f451e1a71cfeaeaf3af083f127eab.jpg

Gia: 5.4 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

bdc5d1764890808924dd6c3f513b6d6a.jpg

Gia: 2.98 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

0c0d72b686d6bff0d5f0b7ead33a7859.jpg

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

7bdbbe01aa5fa456354d7b7fd8d0edb5.jpg

Gia: 21 Tỷ - Diện tích : 1260 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

3e16a1e517f5bf046132868909e2be84.jpg

Gia: 3.7 Tỷ - Diện tích : 82 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

ea1197e77055a2dc9375b9804a023654.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Biệt thự

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

9b5e031e408a4117998c2b47a6e9aaeb.jpg

Gia: 4.35 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

638e6968f50b4bfabd62d164e2293752.jpg

Gia: 2.15 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

b76b82a4c023374c938a4940950a571d.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 22 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

ed9e1822fbe767ddde454ef8a920c6c5.jpg

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 26 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh

cbe6d045272ef975d96fc2dd66d03510.jpg

Gia: 4.3 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Huyện Nhà Bè-Hồ Chí Minh