Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Long Biên

Gia: 35 Triệu/m2 - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 1.799 Tỷ - Diện tích : 32.1 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 3.5 Tỷ - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 20 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 7.2 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 21.8 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 10 Tỷ - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 6.5 Tỷ - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 40 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 17.5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 8 Tỷ - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 6.6 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 12.5 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 21.8 Tỷ - Diện tích : 110 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

ce24e16c6c0baebbfe9dc3b187b97068.jpg

Gia: 2.75 Tỷ - Diện tích : 150 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

3f300d4b8376232ae39dc8d664d5d16c.jpg
[Cần bán]Quang Huy

Gia: 2.7 Tỷ - Diện tích : 27 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

1ffe73016d30710dd30ca787141473fb.jpg

Gia: 2.3 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 940 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

ed0e1943dd5a40ec1aae33ab1fd3ec1b.jpg

Gia: 1.75 Tỷ - Diện tích : 61 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

80f351bb19b224f44e2b92cb153fba17.jpg

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 6.3 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 5.5 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 1.66 Tỷ - Diện tích : 41 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

aa3da8de8a0595b72b3c777c97c54b40.jpg

Gia: 2.2 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 4.7 Tỷ - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 2.49 Tỷ - Diện tích : 74 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

4f48877691f2490a6f8047a5e8d019d2.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

0e0332503832ce63517dbf64e8f9f531.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

44bfc278204e0670d02c74c48dc4e52e.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

c0653839d4a75851b045e1de844dbe26.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

561a1185043d8aa96db37e7af389e4d6.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

f7f9c02738cc82d3f49766acc5fb82db.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

9a648d8c3dc64a3ad3eb4f3e28641ae2.jpg

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

cf8f5a307ce7527ae5d9fc4656f636d6.jpg

Gia: 7.5 Tỷ - Diện tích : 97 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: 2.99 Tỷ - Diện tích : 31 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

1dbb213b52615dd5c3083cc82334034b.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

7a1ef0e1b8280afab260a11154c0c8d7.jpg

Gia: 2.5 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

3555a9a560676249a644d39bf4946d8d.jpg

Gia: 2.35 Tỷ - Diện tích : -1 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

86803d60951cc348f3a8c73678e609ab.jpg

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 84 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội

38da11c11c1e779e6dcd22579be4b7b3.jpg

Gia: 1.8 Tỷ - Diện tích : 30 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Long Biên-Hà Nội