Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Trường Thọ

3596f9f42cbf53c64d7cbf01ed8e89f9.jpg

Gia: 3 Tỷ - Diện tích : 66 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a0de7885eabfcf2abe29ea8b9ae62526.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

166a272877120f7058cebb550c6b8887.jpg

Gia: 2900 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

70098313a99342e518e88c36662aabb8.jpg

Gia: 4900 Triệu - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

58a51865c4881542e8a19548d5c233e6.jpg

Gia: 4820 Triệu - Diện tích : 112 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b5bd44c3df1201d8ab07ddf76560bd8b.jpg

Gia: 4800 Triệu - Diện tích : 85 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b9ebe9f9f93fe2149b6b52ddbd1c8ad8.jpg

Gia: 3900 Triệu - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2de7f3765c6f1df3d19b2cc1d7c13629.jpg

Gia: 4600 Triệu - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà trong hẻm

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

791fc27c96a60892548b3bfe677ea453.jpg

Gia: 2550 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a02ef213732149969bebebce2730e302.jpg

Gia: 1390 Triệu - Diện tích : 24 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a01349f279d7e8b62c9f9ed1f63fb46f.jpg

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 184 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a431da76c31b14142897320669b07d3e.jpg

Gia: 6400 Triệu - Diện tích : 183 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

af5f7b48e0e429d55a390cfe32fefb12.jpg

Gia: 4500 Triệu - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0921b2c1358c049a31b15ff602924d44.jpg

Gia: 3050 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

334e2de0467af5dca9b7733a3b4f6f2e.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 90 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8573be80ff3f362dd341727bdc803bd5.jpg

Gia: 3290 Triệu - Diện tích : 81 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

283f066030d2b8d8c31eb60bd679f5b8.jpg

Gia: 3350 Triệu - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ea9e7589c648ef02770abad5758b5f27.jpg

Gia: 9 Tỷ - Diện tích : 125 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

dd870d45e6d2f5955300e4fe4286fe58.jpg

Gia: 3300 Triệu - Diện tích : 71 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2700000000 Tỷ - Diện tích : 86 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0af627d220215c912f1e1a4c8371533f.jpg

Gia: 5000 Triệu - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4d438bd0bf15ec6705b3bea837e53e4e.jpg

Gia: 7600 Triệu - Diện tích : ...

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

c085155b71d32a555aeb93ebd7eb1c32.jpg

Gia: 12 Tỷ - Diện tích : 357 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7be908c6786997ddd465975acc2205f2.jpg

Gia: 11 Tỷ - Diện tích : 149 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b9b2d66578acd79228db3ac4e02157dd.jpg

Gia: 7800 Triệu - Diện tích : 172 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b5daaefb04a047d18ed3374410de9e71.jpg

Gia: 7000 Triệu - Diện tích : 235 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

04d7d515a70d91af764afa0014bc5307.jpg

Gia: 4200 Triệu - Diện tích : 96 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4165385de4178522c121e3b1db696ca9.jpg

Gia: 2650 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

220854b71606c774f5d243268286d6f1.jpg

Gia: 4300 Triệu - Diện tích : 171 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

db07cd9b65c020420a2714e628687a4a.jpg

Gia: 3300 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b6c1416ad89283506fc2f7f5be021133.jpg

Gia: 3900 Triệu - Diện tích : 62 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7e9eae0175ade721805a75e60b14d372.jpg

Gia: 2700 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 7.144 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1a559a01aa71ba7f7d7c2d4d078a60fb.jpg

Gia: 2.62 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: Thoả thuận - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.46 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.8 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.1 Tỷ - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2