Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Trường Thọ

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.4 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a0de7885eabfcf2abe29ea8b9ae62526.jpg

Gia: 1 Triệu - Diện tích : 45 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5a91d259dcab1d639ee0cf6c25b0e4e1.jpg

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

04ead92ca674201646f83879ce1f5524.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

d0ecc456c97a0613b5520d0582ecd913.jpg

Gia: 2100 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

286b0763b3d6611391161844b6cd8bc4.jpg

Gia: 21317 Triệu - Diện tích : 923 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

a81a4b065085adb97497b87e35e853dd.jpg

Gia: 2800 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

93aff2cfa59e5ceda54a69b90d6c7b58.jpg

Gia: 6610 Triệu - Diện tích : 264

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b2f922deb7da30d1d7dad725669b761d.jpg

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 61

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ae4a0aed5ed7a85f10ef14ad51ec6577.jpg

Gia: 3550 Triệu - Diện tích : 156 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

35e506ea413aa0cfd57913d03abacecf.jpg

Gia: 6500 Triệu - Diện tích : 141 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

905573b1e07a28a8f4179eb258f5b683.jpg

Gia: 12246 Triệu - Diện tích : 236 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

84cacc16a6880cab07e582f49092c00e.jpg

Gia: 2600 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2c818027af18e476763cafceaeedd890.jpg

Gia: 4 Tỷ - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

bb23d984181a162a4474f90e86ed661b.jpg

Gia: 2200 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8be3b8e44b2d67a5742385adfbbe5bfc.jpg

Gia: 7 Tỷ - Diện tích : 190 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

9b9a1b9c7e984f245afd6e833ab0e82e.jpg

Gia: 6820 Triệu - Diện tích : 220 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 7.144 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0020cfa7bc0852c3f4cbc6b46a8ad697.jpg

Gia: 2 Tỷ - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 4.5 Tỷ - Diện tích : 99 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

d6328e0000a50ed7272f124fa06ec3df.jpg

Gia: 9500 Triệu - Diện tích : 280 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

7a8337d0f10ccca5925451b84167e3c6.jpg

Gia: 2150 Triệu - Diện tích : 75 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6ec3089b7e4dc32a64614c0fa9bf0b99.jpg

Gia: 2800 Triệu - Diện tích : 68 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5d3ae03aa83a9897d4d91ec81526909c.jpg

Gia: 3100 Triệu - Diện tích : 78 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 5 Tỷ - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.6 Tỷ - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2cea7212dfe60ddf06eda96d156ec056.jpg

Gia: 2000 Triệu - Diện tích : 66

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

72e361b41868f7e363336b529c75a73a.jpg

Gia: 1900 Triệu - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2423e487551b4ce06f1cfbbb71f8f27e.jpg

Gia: 2800 Triệu - Diện tích : 121 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f00c27e08430bdb3321a03de97bc256d.jpg

Gia: 2030 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1eb5ab14d453b47cd9b59d90c87ba502.jpg

Gia: 2100 Triệu - Diện tích : 76 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1a559a01aa71ba7f7d7c2d4d078a60fb.jpg

Gia: 2.62 Tỷ - Diện tích : 87 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ca5398ecfde011e83d63ffdf59b4acc0.jpg

Gia: 1450 Triệu - Diện tích : 71

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4f3d8c269498e5bb2c0122bdf07bd77f.jpg

Gia: 2100 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

171d56bc84f39654be2d4cdf2ac33f84.jpg

Gia: 2535 Triệu - Diện tích : 69 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2460 Triệu - Diện tích : 83

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

df5050e02cae5f9637a2d3cab30298c3.jpg

Gia: 2250 Triệu - Diện tích : 53

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1790 Triệu - Diện tích : 58 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1400 Triệu - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

fca738ef1268a0c50e2bc77e82085581.jpg

Gia: 2300 Triệu - Diện tích : 92 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

72fa317fbea5d185d0f803817f25c5ec.jpg

Gia: 2050 Triệu - Diện tích : 55

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

110584aa279fd3e90144a4b6707a8cd2.jpg

Gia: 1950 Triệu - Diện tích : 51

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1b8c423e7fffc84c6eda219864c580c4.jpg

Gia: 5904 Triệu - Diện tích : 194 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2880 Triệu - Diện tích : 80 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

86ce2c6a22091102ffad9ef9b8a083fe.jpg

Gia: 3024 Triệu - Diện tích : 114

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

3273e1b415285f18de1224ddc5aba6a4.jpg

Gia: 2050 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

e07986326a914d6cff09b3e0331d042e.jpg

Gia: 1360 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2