Tư vấn kinh doanh: 0979.934.784 - Hỗ trợ kĩ thuật về các vấn đề sử dụng website: 0972.690.665 - 0968.012.500 - Email: info.nhadatxinh@gmail.com

Nhà đất cần bán Phường Tam Phú

1f5e34f2ca8c6fff9fd609e27e379d7e.jpg

Gia: 22 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

343533b1397c80f1c8e197107fca06a4.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

e0ddac8dab72234fe67aeb0cbfba75d2.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 65 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

261414948499f1d660fb00ed2e97e39c.jpg

Gia: 19000000 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

1f598f5065e5b9edd7a44f8acf249453.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

fe8469a8b6802a4fd5a075fe3872dcd8.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.665 Tỷ - Diện tích : 55.5 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5cfb0235a6dfabca97df6d75fd94a0db.jpg

Gia: 36 Triệu/m2 - Diện tích : 50

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 2.65 Tỷ - Diện tích : 72 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 170.5 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 5.8 Tỷ - Diện tích : 170 m2

Loại hình: Nhà mặt tiền

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 100 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 20.35 Triệu/m2 - Diện tích : 60

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

405cef558634bfd0f971a459b288d533.jpg

Gia: 1460 Triệu - Diện tích : 55.6 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

ebbe8efb2e312c81a94efbe08457c951.jpg

Gia: 1.22 Tỷ - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

bc289046856cbee2db7f688f871b3f65.jpg

Gia: 350 Triệu - Diện tích : 70 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

fc3f55e4bd3a04c2d448a9e9c6adbc6c.jpg

Gia: 730 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

21f79247256219a17a4ef5a4586cc994.jpg

Gia: 220 Triệu - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

64a732ecbd419cad914b2f585d5f09ac.jpg

Gia: 665 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

bd204f09879741a964d26a8253c43723.jpg

Gia: 665 Triệu - Diện tích : 47 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

aa71a70269034ee8c00778958cf03dfe.jpg

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

6fce7ba5cf8bb50b9b3381fa978ccb0d.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

59939ad9ac59c395bab3b116c562811f.jpg

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 19 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 17 Triệu/m2 - Diện tích : 57 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1.1 Tỷ - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 900 Triệu - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

5cd124fdbf0078d83f90960b172a2629.jpg

Gia: 14.8 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

3020f774380f22dfe791b3704b4893a0.jpg

Gia: 14.8 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

885fbe7ad26d1e40638f4668af1cf6a9.jpg

Gia: 1040 Triệu - Diện tích : 63 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

b4fa2a5b0824db554d5f63d78cd78b0a.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

2c87e36c0fc54dba4ac10452e57eff5e.jpg

Gia: 750 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 1 Tỷ - Diện tích : 88 m2

Loại hình: Căn hộ

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

bde7e082efd13736b660012bb26ec78e.jpg
[Cần bán]KDC Bình Phú

Gia: 724 Triệu - Diện tích : 51 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

8f43ccd0ec8e620f77848d1f0610976e.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

889e1820bfbfc727f4ddc5c1edb8f2ef.jpg

Gia: 780 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

74f29217585db0158d0151049b51975c.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 120 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

012b25e4300f2c899251329e06ba6658.jpg

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

f985906de10baac8a3407096596def44.jpg

Gia: 709 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

adc8d5cbb46aa70f3ef47a2bdf265582.jpg

Gia: 25 Triệu/m2 - Diện tích : 54 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

375bf2cee3c1cefd1dd5428575d20b14.jpg

Gia: 18 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

0a46138b60c8e76ac69c91e600436d89.jpg

Gia: 300 Triệu - Diện tích : 52 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

4943e8ac4e842c9a0387b752e145c625.jpg

Gia: 800 Triệu - Diện tích : 53 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

d9bde34ba3bfecfeda12dd7dbad8b591.jpg

Gia: 780 Triệu/m2 - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

480cdca30515552d16f327603bc808cc.jpg

Gia: 245 Triệu - Diện tích : 50 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

024200045af1e1dfc952ff1a9672f1de.jpg

Gia: 20 Triệu/m2 - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Căn hộ chung cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 60 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 14 Triệu/m2 - Diện tích : 56 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

Gia: 680 Triệu - Diện tích : 55 m2

Loại hình: Đất nền, thổ cư

Khu vực: Quận Thủ Đức-Hồ Chí Minh

NHÀ MÔI GIỚI NỔI BẬT Xem thêm ››
Văn Giảng

Điện thoại: 0919934784

Khu vực: Quận 12

Hoàng Văn Chiến

Điện thoại: 0933 077 086

Khu vực: Quận Thủ Đức

Mr. Trưởng

Điện thoại: 0936.310.733 - 01636.649.460

Khu vực: Quận Thủ Đức

LÊ TRUNG KIÊN

Điện thoại: 0907361634 - 0938459449

Khu vực: Quận 9 - Quận Thủ Đức

lê kim oanh

Điện thoại: 0979542788

Khu vực:

Sàn giao dịch bất động sản Lam Kinh

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Hải Châu

Nguyễn Hồng Trang

Điện thoại: Đang cập nhật

Khu vực: Quận Gò Vấp

Sàn giao dịch BĐS Lam Kinh

Điện thoại: 05116292929

Khu vực: Cẩm Lệ - Sơn Trà - Liên Chiểu - Hải Châu

DỰ ÁN NỔI BẬT

Dự án khu căn hộ Full...

Khu Biệt thự Mỹ Kim 3

Biệt thự Lam Thiên Lục...

Chung cư Z751 Hà Đô

Hiện đang bán căn hộ waterina suites quận 2